• ”Jag har utvecklats personligen men också i min yrkesroll tack vare utbildningen”, säger Sara Karlsson, stödpedagog och handledare i Evikomp (till höger). Här tillsammans med enhetschefen Kristina Holmström.

Utbildning

Lång jobbkurs ger tryggare yrkesroller

2 juni 2021

Inom LSS i Norrköpings kommun snålas det inte med kompetensutvecklingen. I 1,5 år har medarbetare på flera korttidshem utbildat sig. ”Vi har blivit tryggare i våra yrkesroller och friare i tanken”, säger enhetschefen Kristina Holmström.

Bemötande gentemot barn och föräldrar och frågor kring diskriminering. Det är några saker som 35 medarbetare på tre korttidshem för barn och vuxna inom LSS i Norrköpings kommun utbildat sig i. Något som resulterat i ett betydligt bättre diskussionsklimat på jobbet.

Sara Karlsson, stödpedagog och handledare i utbildningen, ser stor skillnad i arbetsgruppen nu jämfört med innan projektet drog igång.

– Kommunikationen i gruppen har ökat och även förståelsen för att vi alla har olika erfarenheter och kunskaper med oss in i arbetet. Vi reflekterar mer nu och får fler infallsvinklar, säger hon.

Enhetschefen Kristina Holmström håller med:

– Det är stor skillnad. Fler törs tycka saker utan att fundera över om det är rätt eller fel. Vi har blivit tryggare i våra yrkesroller, friare i tanken och fått bättre gruppdynamik, säger hon.

Utbildningsprojektet kallas Evikomp och drog igång redan hösten 2019.  Evikomp består av olika moduler där varje medarbetare tittar enskilt på webbfilmer om olika etiska dilemman och värdegrundsfrågor.

Efter det svarar var och en på reflektionsfrågor som skickas till chefen, och slutligen möts alla i grupp på APT och diskuterar tillsammans.

Skräddarsytts för LSS

Det är flera kommuner som deltar i Evikomp, som i grunden är ett EU-projekt. Utbildningen riktar sig främst mot äldreomsorg men har i Norrköping skräddarsytts för att passa LSS-verksamheten. Till hösten går utbildningen in i fas två och då kommer man att dyka djupare i frågor som rör barn, bland annat titta närmare på barnkonventionen.

Kristina Holmström hoppas att Evikomp blir en permanent del av verksamheten.

– Jag har jobbat som chef i kommunen i sex år och det har hela tiden funnits bra med utbildningstillfällen. Men förr har jag alltid skickat iväg en eller två medarbetare åt gången, och när de kommit tillbaka så har de fått sprida sin kunskap till kollegerna. Det har inte varit så effektivt och har lagt mycket ansvar på de som gått kursen. Jag tycker vi lär oss mer nu när hela arbetsgruppen är delaktig i diskussionerna, säger hon.

Hälften inom socialt arbete kompetensutvecklas

En färsk undersökning från Vision visar att det varierar hur mycket kompetensutveckling man får på jobbet. Fyra av tio har inte bra möjligheter till det.

Läs mer: Experten tipsar om hur du fixar kompetensutveckling

Det är också skillnad beroende på vilket yrke du jobbar i. Den som är exempelvis handläggare, nämndsekreterare, utredare eller chef har bäst möjligheter till kompetensutveckling. Bland dessa får 70–75 procent det. Ungefär hälften av de som jobbar inom socialt arbete utvecklas på jobbet, och sist hamnar vårdadministratörer på bara drygt 40 procent.  

Norrköpings kommun tillhör de arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling, något vi skrivit om nyligen – läs mer här!


Relaterade artiklar