• Pandemin ställde till det för växeltelefonisten Anna Nordqvist. Kursen i GDPR ställdes in.

Arbetsmarknad

Få administratörer får utbildning på jobbet

31 maj 2021

Administratörer är en av de grupper inom Vision som upplever att de har sämst möjlighet till kompetensutveckling, visar en enkät från Vision.

Över 4 100 medlemmar har svarat på enkäten och resultatet visar att det är stor skillnad mellan förbundets yrkesgrupper. Sex av tio administratörer uppger att de inte har fått någon kompetensutveckling det senaste året. Motsvarande siffra bland handläggare är fyra av tio.

Läs mer om resultatet från enkäten här

Över 25 procent av administratörerna uppger att deras arbetsplats saknar strategi för kompetensförsörjning och 15 procent att deras kompetensutveckling inte är prioriterad. Men för de allra flesta är det pandemin som ställt till det.

– Den har satt käppar i hjulet för mig. Jag skulle gå en kurs i GDPR, men vi kunde inte genomföra den, säger Anna Nordqvist, växeltelefonist i Haninge.

Arbetsplatser tar tillvara på ny kunskap  

Av de administratörer som har fått kompetensutveckling uppger en stor majoritet att den sammanlagda tiden varit max tre dagar på ett år. Samtidigt menar 60 procent av alla Visionsmedlemmar som svarat att deras arbetsplats i väldigt eller ganska hög grad tagit vara på deras nya kompetenser.

Anna Nordqvist, som tidigare har gått kurs i hjärt-lungräddning, fick av en slump bara några dagar efter sin kurs utnyttja sina kompetenser när en kollega kollapsade.

– Då hade jag allt färskt i minnet. Jag lade henne i framstupa sidoläge och visste hur jag skulle gå tillväga. Jag skulle inte ha varit så lugn utan utbildningen.

Läs mer: Han gick från administratör till säkerhetschef - tack vare kompetensutveckling på jobbet


Relaterade artiklar