• Olga Zajc-Hansson jobbar numera enbart med inrapportering. Hon har fått en kollega som hjälper till med de arbetsuppgifterna, och de väntar på ytterligare en.

Utveckling

Mer tid till patienter när sekreterare tar över ansvar

19 april 2021

Medicinska sekreteraren Olga Zajc-Hansson har tagit över ansvaret för inrapporteringen till kvalitetsregistren inom urologi i Region Kronoberg. Det har bland annat lett till att vårdande personal har fått mer tid över till patienterna.

Sedan medicinska sekreterare vid kirurgkliniken på Centrallasarettet i Växjö tog över ansvaret för rapporteringen till kvalitetsregistren inom urologi i Region Kronoberg har allt blivit bättre.

– Tidigare kom alla patientärenden via regionala cancercentrum och de var oftast äldre än fyra månader. Jag fick leta efter information och springa runt och fråga läkare när jag inte förstod vad de skrivit i patientjournalerna. Jag skickade ut påminnelser som om jag var ett inkassobolag och skrev kom-ihåg-lappar till mig själv. Det var rörigt, konstaterar medicinska sekreteraren Olga Zajc-Hansson.

Rätt använd kompetens

Men, som hon själv säger, nöden är uppfinningarnas moder, och hon kom så själv på idén att ta över inrapporteringen fullt ut.

– Jag gick igenom vilka registeruppgifter som behövs för att kunna fylla i blanketterna, var uppgifterna rimligen bör finnas i journalen och har systematiserat det hela.

Nu kan inrapporterad data också användas till förbättringsarbeten på kliniken. Dessutom har täckningsgraden för det största registret, Nationella prostatacancerregistret, ökat till 99 procent. Och helt i enlighet med uttrycket ”rätt använd kompetens”, så har vårdande personal fått mer tid över till patienterna.

– Min tanke var att jag vill att det kommer sjuksköterskor och läkare till mig när jag eventuellt ligger i sjuksängen en dag, i stället för att de fyller i blanketter.


Relaterade artiklar