• Bokningsteamet består av Nina Gelfgren, Sara Edskär och Camilla Nylander.

Utveckling

Nytt team kortar köer

2 november 2020

Medicinmottagningen vid Lycksele lasarett har hunnit med långt fler patientbesök än förra året. Orsaken är ett nytt bokningsteam bestående av tre medicinska sekreterare, som själva tog initiativet till det och startade arbetet i våras.

– Tidigare har varje sekreterare haft ett par läkare var som vi har skött patientbokningarna för. Men om någon av oss blev sjuk eller hade semester så riskerade bokningar att falla mellan stolarna, berättar medicinska sekreteraren Nina Gelfgren.

Det var hennes sekreterarkolleger som tog upp idén om ett bokningsteam på ett möte, och det fick senare gehör även hos ledningen.

Tre sekreterare arbetar nu på rullande schema i teamet, och de lägger själva upp planering och organisation runt det.

– Vi har mer strukturerade väntelistor, en mycket bättre överblick över lediga tider och hur vi ska prioritera patienter. Eftersom vi går igenom bokningarna tillsammans varje vecka så blir heller inget liggande, säger Camilla Nylander, som ingår i teamet tillsammans med Nina Gelfgren och Sara Edskär.

När teamet nu mer eller mindre arbetat bort patientköerna, finns det dessutom mer tid för alla sekreterare på mottagningen att koncentrera sig på andra – och fler – administrativa uppgifter, helt i linje med RAK, rätt använd kompetens.


Relaterade artiklar