• Utan utländsk vårdpersonal skulle svensk sjukvård stå sig slätt. Språkombudet Eva Wenne hjälper dem med svenskan.

Karriär

Hon hjälper vårdpersonal med svenskan

19 april 2021

Eva Wenne, medicinsk sekreterare och nyblivet språkombud på Skaraborgs sjukhus i Skövde, hjälper vårdpersonal som har svenska som andraspråk.

Vad gör ett språkombud mer exakt?

– Hjälper vårdpersonal som har svenska som andraspråk med språket i publikationer, PM och andra texter som ska nå ut till många. Vi ska bidra till att lära dem att skriva begripligt. Man kan se det som en vidareutveckling av journalskrivandet.

Hur blir man språkombud?

– Pluggar en heldag i månaden i fyra månader via Språkteamet på Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen. På två år har 25 personer på Skaraborgs sjukhus, mest medicinska sekreterare, fått gå utbildningen. Jag blev klar i december.

Har ni mycket utlandsfödd vårdpersonal?

– O ja, utan dem skulle sjukvården stå sig slätt. De kommer från hela Europa, Mellanöstern och Ryssland. Vi hade en amerikan som hade jättesvårt med svenskan och det är lätt hänt att man tar till engelska
som hjälpspråk. Men som språkombud ska man försöka att alltid ha svenska som grundläggande kommunikationsspråk.

Ge något exempel på vad som kan vara svårt med svenskan.

– Meningsbyggnaden för tyska läkare och sjuksköterskor. De vill gärna sätta verben sist eftersom det ser ut så i deras modersmål.

Hur kommer det sig att du hoppade på detta?
– Utbildning ligger mig varmt om hjärtat och jag är intresserad av att lära
nytt. Nu pluggar jag på distans för att få förarbevis för båt.


Relaterade artiklar