• Ebrahimsheik Yassin, kundvärd på Hallstahem, uppskattar att Vision lyckades behålla de förmånliga villkoren kring föräldraledighet.

Avtal

Nytt Fastigoavtal på plats – behåller bra föräldralön

1 mars 2021

Ett nytt sifferlöst löneavtal för medlemmar inom fastighetsbranschen är klart. Att branschen är välskött och inte har påverkats ekonomiskt av pandemin gör att det finns förutsättningar för goda för löneökningar, anser Jan-Olov Olsson, förhandlande ombudsman på Vision.

Sedan de uppskjutna förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Fastigo återupptogs har Vision argumenterat för att ett avtal med tre tillfällen för löneöversyn och retroaktiva löner från den 1 april 2020.

– Vi kämpade hårt för att få ut löneökningarna från april, men i den frågan hade vi ingen framgång, konstaterar Jan-Olov Olsson.

Parterna är nu överens om ett sifferlöst avtal som gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2023. Löneöversynen för 2020 och 2021 slås ihop och löneökningarna betalas ut retroaktivt från november förra året. Medlemmarna får alltså vänta på sin nya lön och den retroaktiva klumpsumman till våren.

Läs mer: Avtal med Fastigo i hamn

Behåller villkor

Att villkoren för sjuklön för äldre arbetstagare har förbättrats, betraktar Jan-Olov Olsson som en framgång. Liksom att Vision lyckats behålla de förmånliga reglerna kring föräldraledighet som arbetsgivarsidan inte ville lyfta med från det gamla avtalet.

Det betyder att medlemmarna även i framtiden har rätt till extra lön från arbetsgivaren utöver föräldrapenning från första anställningsdag. Och att föräldralönen även fortsättningsvis gäller tills barnet är fyra år.

Tredje barnet

Det uppskattar Ebrahimsheik Yassin, kundvärd på Hallstahem, Hallstahammars kommuns bostadsbolag. Under hösten var han föräldraledig i tio veckor med sin son Abdulqader och i maj väntas familjens tredje barn.

– Det är bra att villkoren kring föräldralönen behålls. Det är också rimligt att jag får ta ut den under så lång tid som möjligt så att det passar för mig och min familj.

Avtalet i korthet

  • Löneavtalet, som berör cirka 2 300 medlemmar, är utan centralt angivna nivåer och gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2023.
  • Eftersom förhandlingarna har dragit ut på tiden slås löneöversynen för 2020 och 2021 ihop. Den nya lönen betalas ut retroaktivt från
    1 november 2020.
  • Visions målsättning är att avtalet ska ge en löneutveckling som är högre än det så kallade industrimärket på 5,4 procent under perioden.

 


Relaterade artiklar