• Vision och Fastigo är överens om ett avtal utan angivna nivåer som gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2023.

Avtal

Avtal med Fastigo i hamn

20 januari 2021

Vision har tecknat ett nytt sifferlöst löneavtal för cirka 2 300 medlemmar inom fastighetsbranschen. Förhoppningen är löneökningar en bit över industrins märke på 5,4 procent under avtalsperioden.

– Fastighetsbranschen är en välskött och stabil bransch som inte har påverkats ekonomiskt av pandemin. Det finns helt enkelt goda förutsättningar för en bra löneutveckling för våra medlemmar, säger Jan-Olov Olsson, förhandlande ombudsman på Vision.

I våras beslutade Vision och arbetsgivarorganisationen Fastigo att skjuta upp förhandlingarna om ett nytt löneavtal till hösten på grund av corona. Sedan förhandlingarna återupptogs har Vision argumenterat för att ett avtal med tre tillfällen för löneöversyn och retroaktiva löner från den 1 april 2020. Dock nådde man inte ändas fram.

Utan angivna nivåer

– Vi kämpade hårt för att få ut löneökningarna från april, men i den frågan hade vi ingen framgång, konstaterar Jan-Olov Olsson.

Nu är parterna överens om ett avtal utan angivna nivåer som gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2023. Löneöversynen för 2020 och 2021 slås ihop och att löneökningarna ska betalas ut retroaktivt från 1 november 2020. Det betyder att medlemmarna får vänta på sin nya lön till våren, då också de retroaktiva pengarna trillar in.

Att slå ihop flera års löneöversyn till ett tillfälle brukar inte vara fackets linje. Att förhandlingarna har dragit ut på tiden gör att Jan-Olov Olsson tycker att det är en acceptabel lösning den här gången:

– Det viktiga är att den löneöversyn som sker i vår ska gälla för två år bakåt.

Förbättrade villkor

Att Vision lyckats behålla de förmånliga reglerna kring föräldraledighet som arbetsgivarsidan inte ville lyfta med från det gamla avtalet, betraktar Jan-Olov Olsson som en seger. Liksom att villkoren för sjuklön för äldre arbetstagare har förbättrats.

– Tidigare hade de som anställdes efter 60 inte rätt till kompletterande sjuklön. Men man kan ju inte ha en bestämmelse som straffar dem som anställs på äldre dagar. Det är en orimlig ordning som vi nu har rättat till.

Avtalet med Fastigo innehåller även en löneöversyn som ska ske från 1 april 2022.

 


Relaterade artiklar