• Det har varit en jobbig tid för Ingrid Leirnes som mötts av tystnad inte bara från regionen utan även på sin arbetsplats.

Fackligt

Straffad för insändare får skadestånd

14 januari 2021

Ingrid Leirnes kritiserade arbetsgivarens hantering av coronapandemin i en insändare och omplacerades. Efter central förhandling får hon nu skadestånd av Region Västerbotten.

Det var i april som medicinska sekreteraren och dåvarande skyddsombudet Ingrid Leirnes omplacerades av arbetsgivaren Region Västerbotten.

Anledningen var att hon i en insändare i lokaltidningen framfört kritik mot att det i coronatider ansågs okej att jobba med förkylningssymtom på hennes arbetsplats – hälsocentralen i Bureå utanför Skellefteå. Hon blev förflyttad till systercentralen i Ursviken direkt efter publiceringen.

"Fröken visselblåsare"

Sedan dess har Vision fört hennes talan, först i en lokal tvisteförhandling och därefter i central förhandling med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ingrid Leirnes kunde uppvisa ljudinspelningar från möten där hon kallades ”fröken visselblåsare” och fick höra att hon begått ett övertramp. Vision hävdade att hon utsatts för kränkande behandling, repressalier mot förtroendeman och grova brott mot yttrandefriheten.

Nu har den centrala förhandlingen avslutats i och med att hon sagt ja till regionens bud på 65 000 kronor i skadestånd.  Visions krav i den lokala förhandlingen var högre - 150 000 kronor till Ingrid Leirnes och 50 000 till förbundet.

Valde bort Arbetsdomstolen

– Jag hade kunnat tänka mig att gå vidare till Arbetsdomstolen men eftersom det inte fanns några garantier för att det skulle ge någonting valde jag att acceptera, säger hon.

Anneli Dynewall, ombudsman på Vision, har skött den centrala förhandlingen. Enligt henne har Region Västerbotten vidtagit åtgärder, bland annat informeras nyanställda nu om meddelarfrihet och man har haft en workshop om faktorer som hindrar anställda att våga framföra sina åsikter.

– Regionen ska också i kontakter med media framföra att man som har brutit mot god sed som arbetsgivare, säger hon.

Nya chefer

Ingrid Leirnes är tillbaka på ”sin” hälsocentral i Bureå som har nya chefer och där man nu för första gången ska prata om det som hänt, med hjälp av företagshälsan.

– Det känns skönt att jag snart kan lägga detta bakom mig, säger hon.


Relaterade artiklar