• Ingrid Leirnes skrev sin insändare för att hon inte tyckte att hennes chefer på vårdcentralen tog coronasmittan på allvar och inte lyssnade på vad hon hade att säga som skyddsombud.

Arbetsrätt

Visslare kräver upprättelse

28 september 2020

Medicinska sekreteraren Ingrid Leirnes straffades för sin insändare av arbetsgivaren Region Västerbotten. Nu tar Vision hennes fall till central förhandling.

I våras skrev medicinska sekreteraren och skyddsombudet Ingrid Leirnes en insändare i Norran.

Hon var kritisk mot att det ansågs okej att jobba med hosta och feber på hennes arbetsplats – hälsocentralen i Bureå utanför Skellefteå. Hon menade att det rimmade illa med hälso- och sjukvårdsdirektörens uttalande om att ingen behövde vara rädd att smittas av covid-19 vid Region Västerbottens vårdinrättningar.

– Första arbetsdagen efter publiceringen blev jag flyttad till vår systercentral i Ursviken. Det var en bestraffning, säger hon.

"Fröken visselblåsare"

Ingrid Leirnes vände sig till Vision som har fört hennes talan i den tvisteförhandling som pågått sedan dess. Hon hade ljudinspelningar från möten där hon bland annat kallas ”fröken visselblåsare” och får höra att hon begått ett ”stort, stort övertramp”.

– Cheferna hade i massmedia förnekat att förflyttningen var en bestraffning men ljudinspelningarna talar sitt tydliga språk – kränkande behandling, repressalier mot förtroendeman och grova brott mot Ingrids grundlagsskyddade yttrandefrihet. Vi tyckte att det vore anständigt med ett uttalande från regionledningen där den ber om ursäkt men det ville man inte, säger Lars Burström, ordförande för Vision i Region Västerbotten.

Tystnad på jobbet

Visions slutbud var ett skadestånd på 150 000 kronor till Ingrid Leirnes och 50 000 till förbundet. Man har även krävt att regionens chefer utbildas i meddelarfrihet.

Regionledningen vill inte gå med på detta och nu har Vision begärt central förhandling.

Det har varit tunga månader för Ingrid Leirnes som bemötts av tystnad inte bara från regionen utan även på sin arbetsplats. Hon har en känsla av att folk är rädda.

– Mest arg är jag på regionledningen som inte tar ställning för yttrandefriheten. Jag är beredd att gå ända till Arbetsdomstolen om så krävs, säger hon.

När man inte kommer överens

  • En tvist kan gå vidare till central förhandling om man inte enas i den lokala förhandlingen och om arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation. I detta fall förhandlar en ombudsman från Vision med Sveriges kommuner och regioner (SKR).
  • Om parterna inte kommer överens i den centrala förhandlingen, och om Visions jurister bedömer att det finns förutsättningar att vinna målet, kan ärendet gå vidare till Arbetsdom­stolen.

Relaterade artiklar