• Sofia Lindahl fick bestämma sig på studs när samtalet kom från det intilliggande äldreboendet. Nu har hon fått sina två doser av Pfizers vaccin.

Coronaviruset

Hon fick en överbliven vaccindos

22 februari 2021

Hur långt fram står du i vaccinkön? Många medicinska sekreterare får vänta på vaccin, trots att de möter patienter. Sofia Lindahl hade tur och fick en överbliven dos från det närliggande äldreboendet.

I Linköping vaccineras nu personal på sjukhusets akutmottagning och de avdelningar som tar emot pandemipatienter. Medarbetarna på vårdcentralen Kungsgatan, där vårdadministratören Sofia Lindahl arbetar, ingår egentligen i nästa grupp.

Trots detta har hon blivit vaccinerad. Det blev doser över på två äldreboenden som ligger i närheten av vårdcentralen.

– Vår verksamhetschef blev uppringd när personal där inte kände sig redo, berättar hon.

Sofia Lindahl och vårdcentralens receptionist fick bestämma sig på studs. Nu har de fått sina två doser av Pfizers vaccin.

– Det var för att man inte skulle behöva kassera något vaccin som man gjorde så här. Vi hade inte någon lista på patienter som stod redo men det finns en nu, säger hon.

Rekommendationer tolkas olika

Bör medicinska sekreterare vaccineras samtidigt som övrig vårdpersonal, eller vänta till senare? Folkhälsomyndighetens rekommendationer (se faktaruta) lämnar utrymme för tolkning. Av diskussioner i sociala medier framkommer det att yrkesgruppen prioriteras olika när det gäller vaccinering mot covid-19 på olika håll i landet.

Det är extremt sorgligt att man inte verkar anse att vi ingår i sjukvårdspersonalen överallt.

Sofia Lindahl

Här finns de som blivit vaccinerade, ofta för att de jobbar på akut- och infektionskliniker, andra som tror att de får vänta tills det är allmänhetens tur och en tredje grupp som, likt Sofia Lindahl, har fått överblivna slattar.

– Det är extremt sorgligt att man inte verkar anse att vi ingår i sjukvårdspersonalen överallt. Vi är ju i inne i vården i högsta grad. Här tar vi emot i receptionen, hjälper många små tanter och farbröder i korridoren och är inne i behandlingsrummen när läkarna behöver hjälp med datorer och skrivare, säger hon.

Läkare och sjuksköterskor fick först

På hennes arbetsplats ses yrkesgruppen visserligen som en del av vården, men hamnar ändå sist. Läkarna, sjuksköterskorna och undersköterskorna fick överblivna doser före henne och flera av hennes administratörskolleger lär få vänta. Om allt går enligt planerna ska alla ha fått sina sprutor i mars.

Vaccinfrågan är uppenbart känslig och flera medicinska sekreterare vill inte svara på frågor när Tidningen Vision tar kontakt. En person säger att hen inte vill bidra till att skapa ilska och konflikter.

Men i Göteborg svarar Linda Wikenhed Kronkvist, vårdadministratör på BUP på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes enhet hör också till ”övrigt-gruppen” som ledningen sagt ska kallas till vaccination i mars.

Ska inte räknas till allmänheten

Hon tycker inte att det är så konstigt att de som jobbar i covidvården går först men vänder sig, precis som Sofia Lindahl, mot att hennes yrkesgrupp nästan räknas till allmänheten på vissa håll.

– Om vi står i kassan träffar vi ju till och med fler patienter än behandlarna, säger Linda Wikenhed Kronqvist.

För henne är det inte aktuellt att vaccinera sig nu eftersom hon ligger hemma i covid. Hon utgår från att hon blev smittad på jobbet.

– Jag har ju inte varit någon annanstans.

Vaccinationsordning för vård- och omsorgspersonal

  • Fas 1. Personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Fas 2. Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära andra patienter och omsorgstagare.
  • Fas 3. Personer i åldern 18–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19, till exempel diabetes och svår astma.
  • Fas 4. Personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser. Inom denna grupp ska de äldsta vaccineras först.

Källa: Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regionerna planerar sin vaccinering utifrån dem och de regionala förutsättningarna.


Relaterade artiklar