Coronaviruset

Coronavaccinet – det gäller

5 februari 2021

Visste du att chefen inte kan kräva att du ska ta vaccin? Här kommer tre frågor och svar angående coronavaccinet.

Kan min chef kräva att jag ska vaccinera mig?

För den som jobbar inom offentlig sektor är vaccination ett kroppsligt ingrepp som den enskilde bestämmer över, det är en del av grundlagsskyddet. I privat sektor finns inte något sådant grundlagsskydd, men att kräva vaccination skulle kunna ses som en integritetskränkning.

Jag vill inte ta vaccinet mot corona, finns det risk för att arbetsgivaren placerar om mig till en annan tjänst?

Inom kommuner och regioner ska det finnas vägande skäl för att förflytta någon. Det ska i normalfallet inte vara möjligt att omplacera men det kan förekomma. Kontakta facket som får titta på fallet.

Det är inte ett brott mot anställningsavtalet att inte vaccinera sig. Men om arbetsgivaren anser att personen kan göra en annan arbetsuppgift – som den har arbetsskyldighet för – så kan arbetsgivaren beordra personen att göra det jobbet.

Får jag vaccinera mig på arbetstid?

Reglerna kan skilja sig mellan olika kollektivavtal. Men i de flesta fall finns ingen sådan rätt. Vision tycker att arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att vaccinera sig på betald arbetstid.

Jämtland Härjedalen och Halmstad kommun är först ut att erbjuda sina anställda vaccinering på betald arbetstid, läs mer här.

Källa: Agnes Rolka, rådgivare vid Chef Direkt, Linda Olausson, förbundsjurist vid Vision och Kjell Svahn, ombudsman på Vision.

Har du fler frågor kring jobbet och coronavaccin? Kontakta Vision Direkts rådgivare. Kontaktuppgifter hittar du här.