• Elingenjören Christian Maximurad är en av dem som nu får extrapengar på grund av arbetsgivarens miss.

Arbetstid

Missad ob gav klirr i kassan

2 mars 2020

Under fyra år har Telge Nät missat att räkna upp jour- och beredskapsersättningen för VVS-tekniker, drifttekniker och elingenjörer. Nu får Christian Maximurad extrapengar på grund av missen.

När misstaget upptäcktes tecknade Vision en överenskommelse med arbetsgivaren som gäller alla på arbetsplatsen som gått miste om ersättningen, oavsett facklig tillhörighet. Totalt rör det sig om cirka 65 personer, varav 17 medlemmar i Vision.

Överenskommelsen innebar att Telge Nät betalade ut 5 000 kronor extra till alla som drabbats av misstaget som plåster på såren för att de blivit utan ersättning under alla år som gått. Dessutom fick var och en de pengar arbetsgivaren var skyldig för jour- och beredskapsersättningen som inte räknats upp.

Den 25 januari i år betalades pengarna ut tillsammans med lönen. De anställda fick då en extra insättning på kontot på som mest 25 000 kronor.

Alla är nöjda

– Det känns verkligen bra att vi kunde få till detta, jag är så glad för medlemmarnas skull. I sådana här lägen känns det verkligen att facket behövs, säger Visions klubbordförande Sanne Liv-Olsen.

Hon betonar också att hon generellt sett är mycket nöjd med samarbetet med arbetsgivaren som präglats av samförstånd. Även Måns Frostell, driftchef på Telge Nät, är nöjd med överenskommelsen.

– Rätt ska vara rätt, det är självklart. Det här handlar om personer som gör ett jättebra jobb och som vi vill ska vara nöjda med oss som arbetsgivare. Det kändes som en vinna-vinna situation, säger han.

En av dem som nu får extra pengar utbetalda är elingenjör Christian Maximurad, som jobbat på företaget sedan 2013.

– Det är bra att någon varit uppmärksam och upptäckt det här felet. Och det är bra att vi nu får pengarna. De är ju våra, säger han.

Vad ska du använda pengarna till då?

– Lite färg och så. Det är dags att renovera lägenheten.

Fakta om jour och beredskap

  • Jourtid får tas ut under högst 48 timmar per anställd under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Under jourtiden ska den anställda befinna sig på arbetsplatsen och vara beredd på att jobba, under förutsättning att det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt. Som jourtid räknas inte tid då den anställde faktiskt utför arbete.
  • Beredskap innebär att den anställda befinner sig i hemmet eller på annan plats (inte på arbetsplatsen) och vid behov snabbt kan rycka in och jobba. Beredskap får inte förläggas under veckovilan.

Källa: Arbetstidslagen, Vision


Relaterade artiklar