• De aviserade 2,25 miljarderna från staten till regionerna motsvarar mindre än en procent i en regionbudget.

Arbetsmiljö

Medicinska sekreterare drabbas av nedskärningar

2 mars 2020

Nästan alla regioner måste spara, bland annat på personal. Nedskärningarna drabbar de medicinska sekreterarna direkt eller indirekt. På Kalix sjukhus finns en oro för att de ska tvingas ta över mer administration från sjuksköterskor och undersköterskor.

Tidningen Vision har frågat Visions nätverk för medicinska sekreterare hur yrkesgruppen drabbas av regionernas dåliga ekonomi. Nästan alla regioner måste spara.

Norrbotten är en av flera regioner där det råder anställningsstopp. Susanne Martinsson är medicinsk sekreterare och arbetsplatsombud på medicin/rehab-kliniken på Kalix sjukhus, där en sekreterartjänst ska dras in. Personal har också varslats om uppsägning vid en enhet som har hand om mathantering och sängstädning på vårdavdelningarna.

– Sjuksköterskor och undersköterskor kanske måste ta över deras arbetsuppgifter och vi är oroliga för att deras administration ska hamna på oss. Vi har redan tidigare tagit över många olika yrkeskategoriers administrativa uppgifter trots att tjänster är otillsatta, säger hon.

Elva har sagt upp sig

På Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har avdelningen för vårdadministrativ service ett sparbeting på 6,5 miljoner kronor.

– Under hösten har medarbetare valt att sluta på grund av risken att bli omplacerade. Totalt har vi förlorat 11 medicinska sekreterare. Andra har gått in i sjukskrivning för att de inte klarar stressen, säger Juanita Samuelsson, sektionsordförande för Vision.

Kvarvarande personal beordrades att jobba övertid under julen eftersom diktathögen vuxit till 6000 diktat. I januari drogs flexen in.

– Nu har ledningen insett att det är fara för patientsäkerheten och informerat om att tre medicinska sekreterare ska anställas. Man letar folk på yrkeshögskolan, säger Juanita Samuelsson.


Relaterade artiklar