• Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Arbetsmarknad

"Skräm inte bort medarbetarna"

27 januari 2020

Nu behövs kloka arbetsgivare som värnar om att behålla kompetensen, anser Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Hon välkomnar extramiljarderna från staten till välfärden.

– Det är ett tufft budskap både i er undersökning och i de signaler vi får från de förtroendevalda runtom i landet. Det är helt klart att ekonomin går mot en inbromsning och att ambitionerna sänks i kommuner och regioner. Nu kommer den tid vi vetat skulle komma, säger Veronica Magnusson.

Enligt henne gäller det att arbetsgivarna har is i magen och funderar över oron de väcker när de lägger varsel och försämrar personalens förutsättningar att göra sitt jobb.

Risk för kompetensflykt

Risken är att oron och den försämrade arbetsmiljön leder till kompetensflykt och att fler slutar än arbetsgivaren i slutändan hade sagt upp. Detta i ett läge när alla vet att efterfrågan på kompetens och personal är, och kommer fortsätta att vara, stor. 

–Skräm inte bort medarbetare som behövs, säger Veronica Magnusson och fortsätter:

– Kloka arbetsgivare erbjuder kompetensutveckling och omställning så att medarbetare kan jobba kvar eller gå vidare inom organisationen till jobb där de behövs. Detta arbete måste sättas igång tidigt så att det inte behöver uppstå luckor i verksamheten som gör att kommuner och regioner sedan måste nyrekrytera. Rekryteringar kostar också pengar.

Färre ska försörja fler

  • 2029 är antalet 80-åringar och äldre 250 000 fler än 2019.
    Antalet 0–19-åringar har blivit 165 000 fler.
  • Den arbetsföra delen av befolkningen har ökat med 268 000.

Källa: SCB:s senaste befolkningsframskrivning (2019)

Välkomnar extramiljarder

Likt många andra anser hon att regering och riksdag måste investera mycket mer i välfärden än på senare år. För statens finanser är goda, enligt Riksgälden, och statsskulden är låg. Därför välkomnar hon de fem extra miljarderna till kommuner och regioner som regeringen och samarbetspartierna presenterade den 20 januari.

– Det är svårt att sia om vad de nya pengarna kommer medföra för de nedskärningar som redan aviserats, men förhoppningsvis behöver en del inte bli av. Jag förutsätter att det nu blir en dialog mellan de fackliga och arbetsgivarna, säger Veronica Magnusson.

Hon tycker att kommunerna ska kräva att statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan lever upp till sin roll. När de brister hamnar det direkt i knät på kommunerna i form av ökade kostnader för försörjningsstöd.

– Och vi som fackliga ska peka på vad det innebär när man inte utreder konsekvenserna av nedskärningar och effektiviseringar eller gör riskbedömningar.

Veronica Magnusson företräder de 13 TCO-förbunden i regeringens nya välfärdskommission som presenterades före jul. Uppdraget är att identifiera och analysera åtgärder som stärker kommunsektorns förmåga att klara de utmaningar välfärden står inför. En slutrapport ska lämnas i slutet av 2021.

De nya statliga pengarna ger andrum i kommuner och regioner men löser inte den större problematiken med en åldrande befolkning, enligt henne.

– Vårt samhällskontrakt bygger på att vi tar hand om varandra och det borde finnas förutsättningar att lösa detta på ett bra sätt. Vi måste fixa det för annars kommer kostnaderna för samhället att öka ändå, i form av socialtjänst och försörjningsstöd. Det är bra att politikerna nu pratar brett om att välfärden är underfinansierad, säger Veronica Magnusson.


Relaterade artiklar