Avtal

Ytterligare fyra avtal klara

10 december 2020

Vision har tecknat fyra nya avtal med Arbetsgivaralliansen. Avtalen rör medlemmar inom vård och omsorg, skola och utbildning, folkhögskola och trossamfund.

I början av december blev det sista avtalet med Arbetsgivaralliansen klart. Avtalen löpte ut i slutet av april – förutom avtalet Trossamfund och ekumeniska organisationer som gick ut sista september. På grund av coronapandemin har parterna behövt vänta med att förhandla fram nya avtal.  

Heidi Nousiainen är ombudsman på Vision och nöjd med samtalen som förts med arbetsgivarsidan.

– Det blev fyra bra avtal som innehåller många förbättringar som medlemmarna efterfrågat, säger hon.

Nämn tre höjdpunkter i nya avtalen!

– Vi är väldigt nöjda över att få bort kvalifikationstiden för rätten för föräldralön i avtalen för Trossamfund och ekumeniska organisationer samt Vård och omsorg. Nu får våra medlemmar rätt till föräldralön från första anställningsdagen.

– Vi har justerat ner veckoarbetstiden på Vård och omsorg-avtalet för de som är schemalagda kvällar, helger och ständig natt. Ändringen ska vara genomförd senast 1 januari 2022.

– Vi har gjort en delseger i Trossamfund och ekumeniska organisationer-avtalet gällande bilersättningen. Arbetsgivaren ska nu teckna försäkring för självriskersättning för medlemmar som använder egen bil i tjänsten. Det är en viktig fråga. Men vi hade helst sett ett fullständigt bilersättningsavtal.

Var det någon del i förhandlingarna som ni inte nådde ända fram i?

– Vi hade gärna sett att Arbetsgivaralliansen tog ansvar för rätten till friskvård på betald arbetstid. Det är en viktig fråga för våra medlemmar. Men vi nådde inte ändå fram eftersom arbetsgivarna har så olika förutsättningar vilket gör det svårt att skriva in den regeln i ett centralt avtal. Vi har såklart förståelse för det, men ser ett behov av att vi löser det på sikt, säger Heidi Nousiainen.

Lista: Här är nya avtalen med Arbetsgivaralliansen

Trossamfund och ekumeniska organisationer:

Ett nytt avtal för Visions medlemmar inom trossamfund och ekumeniska organisationer blev klart i slutet av november. Vision och Arbetsgivaralliansen kom överens om ett treårigt avtal som ger retroaktiva löner från 1 oktober i år. Industrins märke som ligger på 5,4 procent fördelas på tre revisionstillfällen vilket ger ett lönepåslag på minst 1,8 procent årligen.

En viktig punkt i nya avtalet är att arbetsgivare som kräver att anställda ska använda sin egen bil i tjänsten ska se till att teckna en försäkring som täcker självrisk om det blir någon skada på bilen när medarbetaren jobbar. Arbetsgivaren ska också ersätta parkerings-, bro- och trängselavgifter.

Rätten till föräldralön har också blivit bättre, nu har du rätt till föräldralön oavsett hur länge du jobbat.

Läs mer om avtalet här.

Vård och omsorg:

I början av december blev ett treårigt avtal för vård och omsorg klart. Ett engångsbelopp på 6 000 kronor betalas ut med decemberlönen. Summan justeras beroende på sysselsättningsgrad. Nästa ordinarie lönerevision sker 1 maj 2021. Nästa år kommer lönerna och OB-taket att höjas med som lägst 3,4 procent. År 2022 blir höjningen 2 procent.

Det nya avtalet ger rätt till övertidsersättning vid arbete under jour och beredskap oavsett sysselsättningsgrad. Senast 1 januari 2022 ska även veckoarbetstiden justerats ner för de som är schemalagda kvällar, helger och ständig natt. Arbetstiden går från 38 timmar och 15 min per vecka till 37 timmar. Och från 36 timmar till 34 timmar och 20 minuter per vecka för den som jobbar ständig natt.  

Även rätten till föräldrastöd har förbättrats. Du har nu rätt till föräldralön från dag ett av anställningen. 

Mer information om avtalet hittar du här.

Skola/utbildning och folkhögskola:

Dessa två avtal sträcker sig över tre år. Innehåller retroaktiva löneökningar från 1 maj i år och årliga lönerevisioner. Man kommer att ha lokal lönebildning utan centralt angiven nivå. Det innebär att löneökningarna fastställs i verksamheten utifrån dess förutsättning. Processen är dock den samma där lönen sätts i individuella lönesamtal utifrån individens prestation.

Avtalen ger utökad möjlighet att få ledigt med lön vid exempelvis en hastigt påkommen sjukdom eller bortgång av nära anhörig. Det har också gjorts förändringar i övertidsersättningen, exempelvis ska du få ersättning per påbörjad halvtimme, istället för fullgjord halvtimme.

Vill du veta mer om avtalen så kollar du här: Skola och utbildning och Folkhögskola.


Relaterade artiklar