• Det nya avtalet mellan parterna kommer gälla i minst två år framåt.

Arbetsmarknad

Nytt avtal för Svenska kyrkan klart

4 december 2020

Efter tuffa förhandlingar får Visions medlemmar som grupp ett lönepåslag på minst 5,4 procent till 2023. Dessutom betalas en engångssumma på 1 500 kronor ut på decemberlönen.

Avtalet skulle egentligen ha varit klart i början november, men förhandlingarna mellan Svenska kyrkans arbetsgivarförbund och Vision, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SSR/Akavia och Kyrkans akademikerförbundet har varit tuffa och utdragna.

– Man kan inte säga annat än att det tog tid att komma överens. Vi fick förhandla hårt om lönerna, säger Carl Eos, ombudsman på Vision.

Det nya avtalet gäller från första november 2020 till sista mars 2023 och Visionmedlemmarnas gemensamma lönepåslag får inte understiga 5,4 procent under perioden.

– Sen är det individuell lönesättning, så vissa medlemmar kan få fyra procent och vissa två procent, säger Carl Eos.

Avtalet innebär att anställda inom Svenska kyrkan kommer att ha lönerevision 2020. Däremot inte under 2021, utan nästa tillfälle äger rum först den 1 april 2022. Visionsmedlemmarnas gemensamma påslag får då inte vara lägre än 1,9 procent.

1 500 kronor extra i december

Lönen i 2020 års revision gäller retroaktivt från den 1 november. På grund av pandemin stannade avtalsrörelsen upp i våras, vilket gjorde att nya löner inte kunde sättas. Avtalet mellan Svenska kyrkans arbetsgivarförbund förlängdes till sista oktober, och när förhandlingarna återupptogs drev Vision kravet att de nya lönerna skulle gälla ända från 1 april, då det tidigare avtalet ursprungligen gick ut. Det här kravet fick Vision igenom i sina förhandlingar med arbetsgivarna i kommuner och regioner, men förbundet fick backa när det gällde medlemmarna i Svenska kyrkan. I stället enades man om retroaktiv lön från 1 november samt en kompensation på 1 500 kroner extra på decemberlönen. 

Både lönepåslaget och den retroaktiva lönen har diskuterats, men för att avtalet skulle kunna slutas behövde kravet på retroaktiv lön från 1 april släppas.

– Vi fick mötas i mitten, som man gör i förhandlingar. Svenska kyrkan har det tufft ekonomiskt, säger Carl Eos.

Det nya avtalet gäller till sista mars 2023, men båda parter kan dock säga upp avtalet det sista året och förhandla om ett nytt.  


Relaterade artiklar