Avtal

Nytt löneavtal klart – retroaktiva löner från april

3 november 2020

Visions medlemmar i kommuner, regioner och kommunala bolag får retroaktiva löneökningar från april. Det står klart sedan Vision och arbetsgivarna SKR och Sobona kommit överens om ett fyraårigt sifferlöst avtal.

– Det har hela tiden varit vår utgångspunkt att medlemmarna inte ska förlora på att de har ställt upp under corona-pandemin. Att vi lyckades känns fantastiskt bra, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

På grund av pandemin beslutade fack och arbetsgivare inom industrin i mars att skjuta fram vårens avtalsförhandlingar och förlänga det nuvarande avtalet till sista oktober. Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona följde efter.

Nyligen kom parterna inom industrin överens om löneökningar på 5,4 procent under de kommande 29 månaderna. Det avtalet ger dock inga retroaktiva löneökningar från den 1 april i år.

Det vanliga när avtal förlängs någon månad för att förhandlingarna ska kunna slutföras är att löneökningarna betalas ut retroaktivt från datumet då det gamla avtalet löpte ut. Men här finns ingen automatik, utan detta är något som parterna förhandlar om.

Stort tryck kring retroaktivitet

Just frågan om retroaktiva löneökningar har varit ett hett diskussionsämne bland Visions medlemmar och förtroendevalda inför den framflyttade avtalsrörelsen. Enligt Eva-Lotta Nilsson har det varit den enskilt viktigaste frågan i förhandlingarna.

– Det har varit ett stort medlemstryck kring retroaktiviteten. Under alla mina år har jag aldrig upplevt ett sådant engagemang. Vi har drivit frågan hårt och att vi lyckades måste betraktas som en facklig seger, säger hon.

När får Visions medlemmar sina nya löner och den retroaktiva klumpsumman utbetald?

– Det ser nog väldigt olika ut. På sina håll kommer det gå fort. På de ställen där man var klara med löneöversynen redan i våras tror jag att medlemmarna kan få nya lönen till jul. Andra har inte ens kommit igång med översynen och då kommer det ta längre tid, säger Eva-Lotta Nilsson.

Tips: Så förbereder du dig inför lönesamtalet

Ett fyraårigt avtal

Kollektivavtalet som Vision har tecknat med arbetsgivarna SKR och Sobona är ett fyraårigt sifferlöst avtal, räknat från den 1 april i år. Att det blev ett relativt långt avtal kommenterar Eva-Lotta Nilsson så här:

– Arbetsgivarna vill ha långa avtal och facket korta, den här gången kom vi överens om fyra år. Så långt vi kan överblicka finns det goda förutsättningar för stabila löneökningar, men det är klart att det kan hända saker som påverkar situationen.

Fokus på ökad lönespridning

Parterna är också överens om en satsning på utvecklingsarbete i landets kommuner och regioner. Bland annat ska lönespridningen öka och möjligheterna att göra karriär stärkas.

– Det handlar om vikten av en god löneutveckling, om kompetensutveckling och att det ska gå att göra karriär inom välfärden. Det gäller framför allt i de kvinnodominerade sektorerna, säger Eva-Lotta Nilsson.

Är du lönesättande chef? Besök vår systertidning Chefen i Fokus för mer information!

Lång väg till nytt kollektivavtal

  • Mars: Fack och arbetsgivare inom industrin fattar beslut om att förlänga det nuvarande avtalet sju månader – till 31 oktober. Orsaken är coronapandemin. Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona följer efter. Frågetecknen är många. ”Det är inte en framkomlig väg att bedriva förhandlingsarbete just nu. Våra förtroendevalda och deras arbetsgivare är helt upptagna med att hantera coronaviruset och dess följder”, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson i ett uttalande. Läs mer...
  • Slutet av augusti: De uppskjutna förhandlingarna drar igång igen. Många medlemmar i Vision är oroliga och undrar hur det går med nya lönen, när den ska betalas ut och om nya lönen kommer att ges retroaktivt. Läs mer...
  • September: Vision Direkt har märkt att det går rykten som inte stämmer om att det inte blir några retroaktiva löner. ”Vilken dag som ska gälla för när ny lön ska utbetalas är något som förhandlas mellan arbetsgivarpart och fackförbund”, skriver Vision Direkt. Läs mer…
  • Slutet av september: Förhandlingarna om nya löner pågår för fullt. Förväntningarna är stora. Jonas Ericsson, ordförande för Vision i Västra Götaland, förväntar sig höjningar och att de ska gälla från 1 april i år. Läs mer...
  • 31 oktober: Avtalet går ut och målsättningen är att ett nytt avtal ska ta vid. Det innebär att din nya lön kan komma i slutet av året.
  • 3 november. Vision och arbetsgivarna SKR och Sobona kommer överens om ett fyraårigt sifferlöst avtal som ger förbundets 120 000 medlemmar i kommuner, regioner och kommunala bolag retroaktiva löneökningar från 1 april.