• 87 procent av de undersökta sportanläggningarna hade brister i hanteringen av farliga ämnen.

Hälsa

"Ingen ska dö av kemikalier"

2 december 2019

Åtta av tio arbetsplatser hanterar sina kemikalier fel. Bland arbetsplatserna som inspekterats finns skolor, simhallar och återvinningscentraler.

Kemikalier kan vara allt från ofarliga till allergi- eller cancerframkallande. Risker finns nästan överallt på arbetsmarknaden.

Förra året fick Arbetsmiljöverket in 800 anmälningar om arbetssjukdomar och 200 anmälningar om arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen.

– Att 80 procent av arbetsplatserna har brister i sin kemikaliehantering visar att väldigt många behöver bli bättre på detta, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare för inspektionsinsatsen på närmare 3 600 arbetsplatser. Många drivs av kommuner och regioner.

Arbetsgivare ska ha listor över alla kemikalier som används i verksamheten. De ska ha koll på de specialregler som gäller för vissa ämnen, göra riskbedömningar och ta fram instruktioner för hur man jobbar säkert med skyddsutrustning och punktventilation, samt se till att de anställda är införstådda med vad som gäller.

Bristerna finns på alla dessa områden.

Inspektörerna kan till exempel hitta omärkta flaskor som ser ut att innehålla vatten men där vätskan visar sig vara lösningsmedel.

– Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av kemikalier i jobbet, men det händer tyvärr. Förra året fick vi in anmälningar om två olika olyckor där arbetstagare blivit sjukskrivna efter att ha råkat förtära farliga ämnen, säger Elin Löfström-Engdahl.


Relaterade artiklar