• Alice Lundström är socialsekreterare i Luleå.

Arbetsmarknad

Alice prisas för sin envishet

25 oktober 2019

Varje år delar Samhall ut pris till dem som kämpar för att personer med funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga i samhället. I år går utmärkelsen till socialsekreteraren Alice Lundström i Luleå, som jobbar med att hjälpa långtidsarbetslösa i jobb.

Varför har du fått priset?

– Motiveringen är att jag brinner för mitt jobb och de som står längst från arbetsmarknaden. De personer vi jobbar med här har ofta haft försörjningsstöd under många år. De har kanske haft flera olika praktikplatser och upplever att de misslyckats gång på gång. Då kan det vara svårt att komma igen. För att lyckas gäller det att få igång deras motivation igen.

Hur gör du det?

– Genom att visa att jag tror på deras förmåga. Det är också viktigt att vara flexibel när jag letar lösningar och inte släppa
taget innan jag nått ända fram. En förutsättning för att det ska fungera är en tät samverkan med andra enheter inom socialtjänsten och externa myndigheter. Det kan vara så att man behöver få boendestöd, hjälp med beroendeproblematik eller helt enkelt en bostad. Det handlar mycket om att luska i vad det är som inte fungerat tidigare.

Är du en envis person?

– Absolut (skratt). Jag är medfött envis. Det går inte att lösa alla problem över en natt, de klienter vi har står väldigt långt från arbetsmarknaden. Men i dag behöver vi all den arbetskraft som finns i vårt land och därför är det viktigt att alla får det stöd de behöver.

Vilken är din drivkraft?

– Att hjälpa människor. Det är inte roligt att leva på försörjningsstöd år ut och år in. Det är en väldigt låg ersättning och inte tänkt som en långvarig försörjning. När de försvinner härifrån känns det väldigt bra.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är givande att se när det börjar hända saker. Men det kan ta tid, det kan vara långdraget att få rätt slags hjälp.

Hur orkar du?

– Allt funkar ju inte bra, men det funkar alltid bra någonstans. Jag försöker tanka energi från det.


Relaterade artiklar