Digitalisering

Onödig oro över e-journaler

19 augusti 2019

E-journaler kommer att innebära ökad arbetsbelastning. Det befarade många läkare inför lanseringen för några år sedan. Men ny forskning visar att det inte alls blev så.

Region Uppsala var år 2012 först med att erbjuda patienter möjligheten att läsa sin journal via nätet. Sedan dess har övriga regioner successivt anslutit sig till nättjänsten Journalen.

Men då, i e-journalens vagga, var många läkare oroliga bland annat för att patienterna inte skulle förstå vad som stod i deras egna journaler, på grund av fackspråket.

Det, menade de, skulle in sin tur innebära att patienter skulle höra av sig oftare till vårdpersonal som därmed skulle få ökad arbetsbelastning.

Nu har forskare från flera samarbetande universitet undersökt vad patienterna tycker om sina e-journaler. Och de är mer positiva än vad läkarna förutspådde.

Enligt forskargruppen upplever patienter att de har stor nytta av e-journalerna och att de inte i större utsträckning än tidigare vänder sig till vårdpersonal med frågor om innehållet i dem.


Relaterade artiklar