• Jane Andreasson och hennes kolleger turas om att möta patienterna bakom glasrutorna i receptionen. En del patienter blir upprörda om de inte får träffa en läkare eller inte får den medicin de tycker att de har rätt till.

Arbetsmiljö

Hot och våld drabbar medicinska sekreterare

28 november 2023

Medicinska sekreterare får allt oftare klä skott för patienters frustration. På vårdcentralen Vilan i Kristianstad är de alltid på tårna för att bemöta hot och våld.

Vårdcentralen Vilan ser ut som en röd Skånegård. Klängrosor runt fönstren och en välkomnande entré med barnteckningar och mjuka soffor. Bakom glasrutorna i receptionen turas tre medicinska sekreterare och en receptionist om med att möta patienterna. Hot och våld känns långt borta.

– Vi känner oss oftast trygga här men är också medvetna om de risker som finns, säger Mona Widell, en av de medicinska sekreterarna.

→ Läs tipsen: Så hanterar du hotfulla personer

För även om Vilan är en i huvudsak lugn arbetsplats har hon och hennes kolleger varit utsatta för incidenter.

– En del patienter blir väldigt upprörda om de inte får den medicin de tycker att de har rätt till, medicin som då ofta är narkotikaklassad, säger receptionisten Elin Jönsson.

– Jag har mött patienter som hotar med att ta sitt liv om de inte får träffa en läkare och som sagt ”Det är ditt fel om jag dör”, tillägger Jane Andreasson, medicinsk sekreterare.

Alt-textMedicinska sekreteraren Mona Widell har lärt sig att vara vaksam efter att ha jobbat i flera utsatta receptioner.

Mona Widell har lång erfarenhet av att jobba som medicinsk sekreterare. Hon har både arbetat på sjukhusets akut­intag och inom psykiatrin. Där hände det ofta att patienter blev våldsamma och hon har fått lära sig den hårda vägen att vara extra uppmärksam.

– En patient försökte kasta sig in under glaskanten och ta grepp om min hals. Tack och lov fastnade personen i luckan och jag kunde tillkalla hjälp. Efter det lärde jag mig att aldrig dra upp glasrutan högre än nödvändigt.

Säkrast att stå upp

En annan sak hon har tagit med sig från den tiden är att stå upp i stället för att sitta ned i receptionen.

– Om man står går det lättare att väja undan om någon försöker fäktas eller slå genom rutan, säger hon och tillägger med ett skratt:

– Man får vara på tårna, lite som en boxare.

Alt-textBara att de är flera i rummet brukar ha en lugnande effekt på upprörda patienter, enligt Mona Widell och Jane Andreasson.

Även om ämnet är allvarligt finns det plats för humor. Det märks att arbetslaget är sammansvetsat och backar upp varandra. Både Jane Andreasson och Mona Widell sitter i närheten av Elin Jönsson, som är den som oftast tar emot i receptionen, och de ansluter direkt om det känns det minsta hotfullt eller obekvämt.

– Vi brukar ställa oss och bläddra lite i en pärm eller plocka med något. Bara att vi är flera i rummet brukar ha en lugnande effekt, säger Mona Widell.

– Jag har lärt mig att tala lugnt till patienter som är upprörda, då blir de också oftast själva lugna, tillägger Elin Jönsson.

Bra med åskådare

Blir det riktigt otrevligt finns det ett lättåtkomligt larm som går till all vårdpersonal i huset och ytterligare ett larm som är direkt kopplat till polisen. Att väntrummen ligger så nära receptionen tror de också skapar extra trygghet eftersom de flesta drar sig för att ställa till en scen om det finns åskådare.

– Och om vi tror att det kan uppkomma en situation som är otrevlig kan vi tillkalla väktare i förväg som stannar en stund, säger Jane Andreasson.

Alt-textFör att skapa trygghet finns larmknappar utplacerade på lite olika ställen i lokalen.

Alla tre har gått en digital säkerhetskurs för nyanställda inom Region Skåne. Där lärde de sig bland annat att inte ha saxar, pennor och andra saker som kan användas som tillhyggen inom räckhåll på sitt skrivbord.

– Men vi hade också gärna gått en fysisk kurs där vi hade kunnat diskutera erfarenheter och situationer som kan uppkomma, säger Elin Jönsson.

Mona Widell har via en tidigare arbetsplats deltagit i en säkerhetskurs som hon tyckte var värdefull. Där lärde hon sig bland annat att inte ha nycklar eller kort i ett snöre runt halsen eftersom det lätt kan förvandlas till en snara.

Hårdnande klimat

Kristina Särne är verksamhetschef på Vilan och tycker att det är viktigt att arbetsgivaren har en god beredskap för hot och våld.

– Vi märker att det är ett hårdnande klimat och har numera en annan diskussion i ledningsgruppen. Vi har också antagit en ny krisplan. I övrigt ser jag till att det alltid finns tillfälle till samtal om någon har varit med om något otrevligt, säger hon.

Alt-textMedarbetarna på Vilan har gått en digital säkerhetskurs inom Region Skåne. Där lärde de sig bland annat att inte ha saker som kan användas som tillhyggen inom räckhåll.

Uppsala är en av de städer som nu har stora problem med gängkriminalitet och våld. Efter påpekanden från förtroendevalda vid en skyddsrond glasades en nybyggd reception på Akademiska sjukhuset in. Den var till en början helt öppen men går nu att låsa.

– Receptionen ligger ut mot gatan och användes ibland som värmestuga för obehöriga. De som arbetade i receptionen kände sig otrygga och oskyddade, säger Ann-Louise Strömbom, medicinsk sekreterare och skyddsombud för Vision.

Hon konstaterar att säkerheten behöver få större plats i planeringar och diskussioner. Det som fortfarande saknas i receptionen på Akademiska sjukhuset är ett ”back-office” dit personalen kan retirera om det skulle uppstå en hotfull situation.

– Det är fint med öppna ytor men säkerheten måste komma först, säger Ann-Louise Strömbom.

Protester i Västra Götaland

Men regioner resonerar olika. Inom Närhälsan i Västra Götalandsregionen finns ett beslut om att inte bygga inglasade receptioner, trots att både anställda och Vision har protesterat. Ledningen vill att de ska vara öppna för att skapa ett inbjudande intryck.

– Jag skulle aldrig arbete helt oskyddad på det sättet. Det handlar ju inte bara om våld och hot, utan också om en stor risk för smitta när man dagligen träffar sjuka patienter, säger Mona Widell på Vilan i Kristianstad.

Hot och våld i arbetslivet

  • En av tio män och nästan två av tio kvinnor uppger att de har utsatts för våld, eller hot om våld, i arbetet minst en gång under det senaste året, enligt Arbetsmiljöverkets rapport från 2021. Personer som arbetar med människor inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst löper störst risk.
  • I Visions arbetsmiljöundersökning från 2022 svarar tio precent av de tillfågade medicinska sekreterarna att de utsatts för hot eller våld det senaste året.

Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar