• Det är en fördel att ha en bakgrund som medicinsk sekreterare i jobbet som data manager, tycker Anna Magnusson.

Utveckling

Ny roll skapar reda

2 mars 2019

Sjukvården är ålagd av Socialstyrelsen att registrera allt som rör patienterna i ett kvalitetsregister. Men på kirurgklinikerna vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö hann läkarna inte med.

– Täckningsgraden var noll procent, och enligt Socialstyrelsen var vi sämst i klassen, säger Christina Hermansson, enhetschef på kirurgen i Lund.

Därför startade verksamheterna ett projekt för att få ordning och hitta sätt att avlasta läkare och sjuksköterskor med registreringen. Lösningen blev data managers, helt nya administrativa tjänster med övergripande ansvar för registret.

Medicinska sekreteraren Anna Magnusson fick tjänsten i Lund. Det gick bra och projektet permanentades.

– Nu handlar det mycket om att ta fram statistik åt chefer och läkare, att hålla koll på att läkarna gör det de ska och att med hjälp av medicinska sekreterare mata in uppgifter i registret. Det är ett kul jobb som jag själv kan påverka och en helt ny värld för mig. En utmaning, säger Anna Magnusson.

Täckningsgraden är nu uppe i 98 procent, enligt en nöjd Christina Hermansson.

– Kul också att vi i och med detta har skapat en ny karriärväg för medicinska sekreterare, säger hon.


Relaterade artiklar