• Hur ska webbplatser bli mer användarvänliga? UX-designerns kunskaper är heta på marknaden.

Digitalisering

De har lätt att få jobb

21 januari 2019

Molnkompetens och kunskaper om UX-design. Det är några av de kompetenser som kommer att vara särskilt åtråvärda på arbetsmarknaden under 2019.

Molnkompetens och kunskaper om UX-design. Det är några av de kompetenser som kommer att vara särskilt åtråvärda på arbetsmarknaden under 2019. Att hennes färdigheter är efterfrågade märker Anette Gävert, UX-designer på enheten för digitala medier i Västra Götalandsregionen, tydligt:

– Jo, det ser jag i min mejlkorg, jag får massor med jobbannonser, säger hon.

Nätverksplattformen Linkedin har tittat närmare på sin egen data och sammanställt en lista. Frågan är vilka egenskaper cheferna tycker är mest värdefulla och samtidigt svåra att hitta?

Bland de generella förmågorna ligger kreativitet, övertalningsförmåga, samarbetsförmåga, anpassningsbarhet och tidshantering i topp. Bland de mer specifika kunskaperna kommer cheferna under året att leta med ljus och lykta efter molnkompetens, AI-kompetens, personalledning och UX-design.

– Arbetsgivarna har insett vikten av att appar och webbplatser är användarvänliga och fungerar smidigt. Inom offentlig sektor är det särskilt viktigt att medborgarna lätt kan hitta rätt information när de söker vård, säger Anette Gävert, som just nu jobbar utifrån ett EU-direktiv med att göra regionens webbplats tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.          

Fotnot: AI är en förkortning för artificiell intelligens. UX står för ”user experience” och betyder användarupplevelse.


Relaterade artiklar