Student

Knökfullt i klassrummen

26 november 2018

Aldrig tidigare har så många påbörjat en utbildning till medicinsk sekreterare som i år. Samtidigt är behovet av yrkesgruppen fortsatt stort.

Antalet personer som börjat läsa på någon av Yrkeshögskolans utbildningar till vårdadministratör har ökat stadigt de senaste åren. År 2012 startade runt 450 personer, och i år är siffran 1104. Flest någonsin.

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har fått högre anslag i år, och därför kunnat erbjuda fler utbildningar.

– Rekryteringsbehoven är stora de närmsta åren, dels för att många går i pension och dels för att det behövs fler som kan avlasta kärnverksamheten. I det har medicinska sekreterare en viktig del, säger Lisa Östbring, omvärlds­analytiker på MYH.

– Dessutom, fortsätter hon, upphandlas nya journalsystem nu, och medicinska sekreterare är en viktig länk mellan vårdprofessionerna och den digitala infrastrukturen. Den rollen kommer sannolikt bli ännu viktigare framöver.

Lisa Östbring räknar med att antalet utbildningsplatser kommer att hållas på samma nivå även under de närmaste tre, fyra åren.

– Tanken är att tusen sekreterare ska examineras varje år.    

Visste du att...

Myndigheten för yrkeshögskolan är den som beviljar olika anordnare att starta utbildningar. Marknadsföringen till utbildningar står anordnarna själva för. Det har de historiskt lyckats bra med gällande blivande medicinska sekreterare, enligt Lisa Östbring på MYH.


Relaterade artiklar