• Susanne Viklund-Pajunen är glad över det extra tillskottet, men inte nöjd med årets löneökning. ”Det behövs ganska mycket mer för att jag ska känna mig nöjd”, säger hon.

Lön och villkor

Kartläggning gav högre lön

13 augusti 2018

Efter en lönekartläggning fick de medicinska sekreterarna i Region Norrbotten en extra lönehöjning. Men långt kvar innan Susanne Viklund-Pajunen blir nöjd.

De medicinska sekreterarna i Region Norrbotten fick 421 kronor extra tack vare att arbetsgivaren gjort en löne­kartläggning för att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper.

De medicinska sekreterarna, som är en extremt kvinnodominerad yrkesgrupp, hade i december förra året en medellön på 25 507 kronor, vilken har jämförts med den mansdominerade yrkesgruppen inköpares medellön som var drygt två tusen kronor högre. För att rätta till den del av löneskillnaden som bedömdes vara osaklig har regionen beslutat att alla medicinska sekreterare ska få det extra lönetillskottet.

– Det kom som en glad överraskning. Jag hade ingen aning om att kartläggningen pågick, säger Susanne Viklund-Pajunen, medicinsk sekreterare på rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus.

Totalt kommer regionen att korrigera osakliga löneskillnader efter 2017 års lönekartläggning till ett värde av 8,7 miljoner kronor i årskostnad, enligt Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Norrbotten.

– Vi har de senaste tio åren satsat mycket pengar på att räta ut löneskillnader som inte varit sakliga, rätt ska vara rätt. Det är viktigt att man kartlägger lönerna varje år och reglerar den del av löneskillnaden som inte går att förklara med till exempel marknadskrafter eller att många inom ett visst yrke har lång erfarenhet, säger hon.


Relaterade artiklar