Digitalisering

Grön journal för miljö och personal

13 augusti 2018

Det finns miljöcertifieringar inom många olika områden. Men inom vårddokumentation har det saknats. Tills nu.

Grön journal heter den, och har utvecklats av journalskrivbyrån Conscriptor.

– Vi såg i våra efterforskningar att det inte fanns något intresse hos andra organisationer att utveckla en miljöcertifiering inom vårddokumentation, men vi tycker att det är ett viktigt område, så vi tog tag i det själva, säger marknadschefen Bo Eklund.

Sex kriterier ska uppfyllas för att en vårdgivare ska certifieras enligt Grön journal. Ett handlar förstås om miljön, där man bland annat säger att distansarbete ska vara möjligt för de medicinska sekreterarna. Ett annat handlar om kvalitet. Det betyder att rätt utbildad personal, alltså medicinska sekreterare, ska sköta vårddokumentationen.

Grön journal säkrar även att det finns kollektivavtal, att sekreterarna inte är underbemannade och att det finns tillräckliga resurser för att journaler ska vara klara inom två dygn efter ett patientbesök.

Enligt Bo Eklund har flera, framför allt privata, vårdgivare visat intresse för att bli certifierade.


Relaterade artiklar