• Martin Snygg, här med kollegerna på IT-enheten, tycker att Trosa kommun är en bra arbetsplats.

Arbetsmiljö

Här är personalen nöjdast

19 januari 2018

Anställda i Trosa och Piteå trivs bäst på jobbet. Det visar en undersökning som Sverige Kommuner och Landsting gjort.

– Jag hoppas att det beror på att vi har ett klimat som gör att medarbetarna kan vara med och påverka sin arbetssituation, säger Torbjörn Unnebäck, personalchef i Trosa kommun.

Sedan några år tillbaka använder många kommuner en metod för att mäta hur engagerade medarbetarna är i sitt arbete, en så kallad HME-enkät (Hållbart medarbetarengagemang). Utgångspunkten är att en arbetsplats där de anställda är starkt engagerade också har en bra verksamhet.

De anställda får svara på ett antal frågor: känns arbetet meningsfullt, utvecklande och är det roligt att gå till jobbet? Visar chefen uppskattning, företroende och får du ta eget ansvar?

Några frågor handlar också om man är insatt i arbetsplatsens mål, om de följs upp på ett bra sätt och om man vet vad som förväntas att man ska göra på jobbet. Svaren vägs ihop till ett index mellan 0 och 100. Högst index (84) 2016 fick Piteå och Trosa.

Torbjörn Unnebäck säger att Trosa har en decentraliserad organisation där beslut om verksamheterna tas nära brukarna. Dessutom är man sparsam med omorganisationer.

– Vi är nog lite konservativa men vi vill skapa trygghet och kontinuitet så att de anställda vet hur den närmaste framtiden ser ut.

Visions avdelningsordförande Martin Snygg håller med om att arbetsklimatet i Trosa är bra.

– Vi har ett bra samarbete mellan fack och arbetsgivare. Styrkan ligger väl i att vi är en liten kommun. Det är snabbt till beslut och ingen större byråkrati.

Lägst HME-index 2016 hade Sala kommun (71). Under de tre senaste åren har 169 av landets 290 kommuner svarat på enkäten.

Kommunerna med högst HME-index

Piteå                    84
Trosa                   84
Aneby                 83
Falköping            83
Hammarö            83
Markaryd            83
Vaxholm             83


Relaterade artiklar