Vad gör egentligen en koordinator?

30 november 2017

Fem frågor till Monica Wahlström och Hanna Gustafsson, administrativa koordinatorer och medicinska sekreterare på kirurgkliniken i Blekinge.

– Jobbet som administrativ koordinator handlar främst om att hitta snabba besökstider till patienter så att väntetiderna i cancervården blir kortare. Vi är två som delar på en koordinatortjänst och jobbar resten av tiden som medicinska sekreterare. Om en person söker till primärvården med makroskopiskt blod i urinen och man misstänker cancer, så skickas en remiss direkt till koordinatorn. Vi ser till att patienten kommer in till urologen inom en vecka och får en tid att göra cystoskopi och skiktröntgen av njurarna. Patienten ska inte behöva vänta flera veckor från första till andra besöket, svara Monica Wahlström.

Är det en ny tjänst?

– Ja, vi är de första medicinska sekreterarna i Blekinge Landsting som är koordinatorer. Det är vanligtvis en sjuksköterska som är koordinator för SVF, standardiserat vårdförlopp (se faktaruta), men kirurgkliniken ansåg att medicinska sekreterare kunde avlasta kontaktsjuksköterskorna genom att sköta de administrativa uppgifterna.

Har ni själva utvecklat jobbet?

– Ja, vi startade i våras och jobbar nu in rutinerna. Vi har startat i liten skala på urologen och tar hand om två diagnoser, prostatacancer och blåscancer. Senare ska vi utvärdera rutinerna och se hur det fungerar.

Vad är roligt med jobbet?

– Det är omväxlande och jättespännande att kirurgkliniken är först i Blekinge med medicinska sekreterare som koordinator. Det är bra att satsa på sekreterarna vad gäller administration och sjuksköterskorna blir avlastade.

Kommer det att bli fler koordinatorer i framtiden?

– Flera andra på kirurgkliniken är intresserade och om allt fungerar önskar nu  mag/tarm-teamet att ta del av koordinatortjänsten.

Monica Wahlström och Hanna Gustafsson

Yrke: Administrativa koordinatorer och medicinska sekreterare.
Arbetsplats: Kirurg kliniken i Blekinge.
Bästa arbetsredskap: Datorn, men även läkare och sjuksköterskor i teamen som delar med sig av kunskaper som vi inte har, allt för att patienterna ska få rätt och bra information.

Vad är ett standardiserat vårdförlopp?

Standardiserade vårdförlopp, SVF, ska minska väntetiderna från välgrundad misstanke om cancer, till behandling. Det är en nationell satsning inom cancervården som pågår mellan 2015–2018.


Relaterade artiklar