• Gränsen mellan arbete och fritid ska vara tydlig. På den punkten är enhetschefen Elisabeth Luts och verksamhetsassistenten Suzannah Heland Aionanei helt överens.

Arbetsmiljö

Här är fritiden helig

30 maj 2017

På administrativa enheten på Sahlgrenska ­universitetssjukhuset är gränsen mellan arbete och privatliv skarp. Hittills har det aldrig hänt att enhetschefen Elisabeth Luts ringt eller mejlat sina medarbetare när de är lediga.

– Nej, varför skulle jag störa. Dyker det upp något viktigt på helgen så tar vi det på måndag, säger hon.

På administrativa enheten för geriatrik, lungmedicin och allergologi på Sahlgrenska universitetsjukhuset är man noga med gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Och det ska inte vara upp till var och en att dra denna gräns, konstaterar Elisabeth Luts, utan här behövs bestämda regler och att hon som chef är tydlig med vad hon ­
förväntar sig och inte förväntar sig av sina anställda.

– De medicinska sekreterare som ibland jobbar hemifrån har sitt arbete strikt reglerat. Tiden ska rapporteras noggrant och de ska använda särskilda jobbdatorer och tjänstemobiler. Gränsen mellan arbete och fritid ska vara glasklar, säger hon.  

Suzannah Heland Aioanei, verksamhetsassistent på enheten, uppskattar de tydliga spelreglerna.

– Utgångspunkten är att vi ska utföra vårt arbete på normal arbetstid. Den andan sitter i väggarna här hos oss, säger hon.

Men precis som på de flesta arbetsplatser händer det ibland att en arbetsuppgift måste utföras utanför ordinarie arbetstid. För ett par månader sedan var till exempel Suzannah Heland Aioanei tvungen att jobba hemifrån på helgen med att göra färdigt ett delårsbokslut.

– Det var ett extremfall. Efteråt gav faktiskt verksamhetschefen ledningsgruppen en uppsträckning för att de inte hade kommit in med uppgifterna i tid så att folk behövde jobba helg.

När det sker – vilket alltså hör till ovanligheten – är Suzannah Heland Aioanei noga med att stämma av med sin chef Elisabeth Luts och tidrapportera varenda minut.

– Det ska synas tydligt att jag har jobbat. Dessutom tycker jag att chefen som har arbetsmiljöansvar ska känna till hur vår arbetsbörda ser ut så att hon kan avgöra om det behövs en omfördelning av våra arbetsuppgifter, säger Suzannah Heland Aioanei.

Elisabeth Luts är medveten om att hon som chef har ett särskilt ansvar, både för rutinerna och för kulturen på arbetsplatsen. Även om det händer att hon själv jobbar på helgerna, är hon noga med att inte skylta med det.

– Jag skulle aldrig ringa eller skicka e-post till mina medarbetare på helgerna, det är helt enkelt inte lämpligt om det inte är absolut katastrof.

För egen del har Elisabeth Luts valt att ha två mobiltelefoner – en tjänstmobil och en privat. Det gör det lättare att värna privatlivet, konstaterar hon.

– Tidigare kändes det som att jag jobbade även när jag var på semester, med en privat telefon blir det lättare att koppla bort jobbet. Dessutom skickar det en signal till medarbetarna att när man är ledig så är man ledig.

Läs även:


Relaterade artiklar