• Avsaknaden av en sifrra för cheferna i nya avtalet har skapat oro bland Visions chefsmedlemmar.

Lön och villkor

Chefer besvikna över utebliven siffra i löneavtalet

11 april 2024

”Varför gäller inte de 3,3 procenten oss?” Flera chefer har hört av sig och uttryckt oro för att kommunernas och regionernas pengar inte ska räcka till dem när det bara är medarbetarnas löner som ”skyddas” av en siffra i det nya löneavtalet.

”Först blev jag glad över att se att förhandlingen landat i 3,3 procent. Sedan blev det bitter läsning, när jag insåg att chefer är undantagna. Med ett avtal för Vision på 3,3 procent samt övriga fackförbunds avtal, däribland Kommunals, kommer sannolikt utrymmet för chefer att hållas nere. Detta för att kommunen ska ha råd med andra medarbetares framförhandlade löneökningar.”

Så skriver en chef i ett mejl sedan det stått klart att det nya löneavtalet i kommuner och regioner blir fortsatt sifferlöst för Visions chefsmedlemmar.


Fler artiklar om nya löneavtalet

→ Ingen siffra i chefernas avtal

→ Ros och ris för nya löneavtalet (länk till Tidningenvision.se)

→ Så funkar sifferlösa löneavtal (länk till Tidningenvision.se)

→ Här är medarbetarnas nya löneavtal (länk till Tidningenvision.se)

→ Medellön för chefer inom kommun och region


 

Hen är inte ensam. Flera läsare har hört av sig till Chefen i fokus och uttryckt besvikelse över att avtalet inte anger någon nivå för löneökningarna för chefer. Många tror inte att lönebudgeten kommer räcka till en bra ökning för dem när det bara är medarbetarna som måste nå procentsatsen 3,3 i snitt. Särskilt inte nu när det är besparingstider i många kommuner och regioner.

Förstår oron

Alt-textEva-Lotta Nilsson Foto: Rickard Kilström

Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson har förståelse för besvikelsen och oron. Men hon tror ändå att ett sifferlöst avtal är bättre för cheferna. De har haft avtal utan angivna nivåer längre än Visions övriga medlemmar och gynnats i lönerevisionerna över åren.

– Förra året blev till exempel utfallet för hela Visionskollekivet i kommuner och regioner 3,7 procent, vilket var bättre än vi trott. Cheferna fick 4,1 procent som grupp och nådde alltså märket för 2023, säger Eva-Lotta Nilsson.

Hon tillägger:

– Avtalet är ettårigt och vi kommer naturligtvis följa vad som händer noga under året. Men vi tror att både chefer och medarbetare kommer att gynnas, på så sätt att våra chefsmedlemmar får som de brukar utan att det tar av de 3,3 procenten till övriga.

Osäkerhet bland lokalordföranden

En enkät som Tidningen Vision gjorde bland avdelnings- och klubbordföranden när avtalet var påskrivet visar på en större osäkerhet när det gäller avsaknaden av siffra. På frågan ”Vad tycker du om att chefer inte omfattas av den garanterade nivån i avtalet?” svarar 46 procent att det varken är bra eller dåligt och 14 procent att de inte vet.