• Det nya löneavtalet för chefer förblir sifferlöst.

Lön och villkor

Nytt löneavtal för kommun och region klart: Här är chefernas nya löner 2024

28 mars 2024

Nu är det klart att lönerna för medarbetare i kommuner, regioner och vissa välfärdsanknutna bolag kommer att öka med 3,3 procent under 2024. Men chefer med personalansvar kommer fortsätta ha ett sifferlöst löneavtal. Så här förklarar Visions förhandlingschef varför.

Uppdaterad 2:e april 15:23

Nu är det så kallade Hök-avtalet, som gäller för anställda i kommuner, regioner samt vissa välfärdsanknutna bolag, klart.

Avtalet sträcker sig från den 1:e april 2024 till 31 mars 2025. För medarbetare finns en fastställd siffra för löneökningstakten i avtalet – 3,3 procent. Läs mer om det i  Tidningen Vision.


Fler artiklar om nya löneavtalet

→ Så funkar sifferlösa löneavtal (länk till Tidningenvision.se)

→ Chefer besvikna över uteblivna siffran

→ Här är medarbetarnas nya löneavtal (länk till Tidningenvision.se)

→ Medellön för chefer inom kommun och region


Sifferlöst avtal för chefer

Men för chefer med personalansvar kommer löneavtalet fortfarande att vara sifferlöst. Precis som tidigare.

Så här svarar Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson på varför det ser ut så:

Alt-textEva-Lotta Nilsson, Visions förhandlingschef. Foto: Rickard Kilström.

– Vi tror att det här är något som kommer att gynna chefernas löneutveckling. Vi ser att de har och haft en bra löneutveckling med det sifferösa avtalet. Därför ser vi inget behov av att säkra upp det med en siffra.

"En rimlig kompromiss"

Ulf Olsson, ordförande i förhandlingsdelegationen för arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kommenterar det nya avtalet så här:

– Det blir ett siffersatt avtal den här gången, med undantag för arbetsledande personal. Vi har haft en principiell ingång från SKR:s sida under lång tid att vi vill ha ett sifferlöst avtal. Men som alltid när man träffar ett avtal är det två som ska komma överens. Det blir en rimlig kompromiss.Alt-textUlf Olsson, ordförande, förhandlingsdelegationen, SKR.

Många väntar nu på att den nya lönen ska börja betalas ut, men när det kommer att hända ser olika ut.

När kan Visions chefsmedlemmar räkna med att den nya lönen sitter på kontot?

– Det beror helt på hur långt man kommit med lönesättningsprocessen på arbetsplatsen. Men vi hoppas så klart att våra chefsmedlemmar ska få den nya lönen så snart som möjligt, allra tidigast den 25:e april. Får man inte det kommer den nya lönen att betalas ut retroaktivt från den 1:e april när avtalet börjar gälla, säger Eva-Lotta Nilsson.

Även för somliga medlemmar som omfattas av Sobonas olika avtal har siffran 3,3 procent förhandlats.  Sobona Besöksnäring och Kulturarv respektive Sobona Flygplatser har båda den angiven siffran, men chefer är undantagna och fortsätter på ett sifferlöst avtal.