• Hur ska jag veta vilken löneökning jag kan vänta mig av ett sifferlöst avtal? Tidningen Vision reder ut!

Lön och villkor

Guide: Så funkar sifferlösa avtal

2 maj 2023

Betyder ett sifferlöst avtal att jag och mina kolleger kan få vilken löneökning som helst? Gäller inte ”märket” för mig och mina arbetskamrater? Lugn – Tidningen Vision förklarar!

Vad är ett sifferlöst avtal?

Ett sifferlöst avtal är ett löneavtal utan någon angiven siffra för hur stor löneökningen totalt sett ska vara för alla medlemmar. Motsatsen är ett löneavtal där facket och arbetsgivaren kommer överens om hur stora löneökningarna ska vara för alla medlemmar och att den siffran sedan skrivs in i ett avtal.

Inom Visions avtalsområden finns exempel på bägge varianterna. Om du till exempel jobbar i en kommun eller en region är det centrala avtal som gäller för dig sifferlöst, men om du jobbar i Svenska kyrkan finns en siffra angiven i det centrala avtalet.

Hur förhåller sig ett sifferlöst avtal till ”märket”?

Det så kallade ”märket” är den siffra som anger hur stora löneökningarna ska bli inom industrin. När facket och arbetsgivarna inom industrin kommit överens om nivån för löneökningarna följer alla andra efter och skriver avtal med ungefär lika stora löneökningar. Det beror på att parterna (facket och arbetsgivarna) på den svenska arbetsmarknaden bestämt att industrin är den sektor som ska avgöra löneökningstakten. Det betyder att även om det inte finns någon siffra inskriven i de sifferlösa avtalen kan man säga att ”märket” är den siffra som gäller i dessa avtal.

Varför ska man ha sifferlösa avtal?

Vision har sifferlösa avtal för att Visions förbundsstyrelse bedömt att medlemmarna gynnas av det på lång sikt. Vision centralt anser att sifferlösa avtal är mer flexibla, vilket gör det lättare lösa lönerelaterade problem. Till exempel att satsa extra på en yrkesgrupp där lönerna ligger lågt.

Kolla in hur ditt yrke ligger till i lönestatistiken här!

Vad händer om man inte skulle få löneökningar enligt märket i flera år?

Efter varje avtalsrörelse analyserar förtroendevalda inom Vision och anställda ombudsmän på Visions kansli hur utfallet av löneavtalet blivit. Då tittar man på hela den tidsperiod som avtalet gällt och drar slutsatser bland annat kring om det varit bra eller inte att ha ett sifferlöst avtal. Om analysen skulle landa i att ett avtal med siffror skulle ge bättre utdelning framöver kan Vision förhandla fram ett sådant.

Betyder sifferlösa avtal att jag kan få vilken löneökning som helst?

Alla Visions medlemmar har individuell lönesättning, även de som har siffror i sina avtal. Det betyder att man kan få allt ifrån ingen löneökning alls till en mycket stor löneökning. I praktiken är det dock väldigt ovanligt att man får noll procents löneökning. Får man det bör man kontakta Vision via sitt ombud eller Vision Direkt. I praktiken är det inte heller särskilt vanligt, men den individuella lönesättningen innebär också att en individ kan få en stor löneökning på till exempel 15 procent.

Källa: Carl Eos, ombudsman med ansvar för lönepolitiska frågor på Vision.