×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så här använder vi dina personuppgifter

Uppgifter om dig som medlem i Vision är personuppgifter enligt lag. Vision är mån om att behandla dina och våra andra medlemmars personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. I samband med din medlemsansökan godkänner du att vi har rätt att behandla dina personuppgifter.

Vad använder vi uppgifterna till?

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna erbjuda dig ett så bra medlemskap som möjligt hos Vision. Syftet med verksamheten regleras av våra stadgar. Du hittar dem på vision.se/stadgar. Vi behandlar inte informationen med automatik utan det är alltid en handläggare som bekräftar ett medlemskap i Vision.

Vi använder bland annat uppgifterna för att informera och stödja dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden och din yrkesutveckling inom ramen får vår fackliga verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att kunna administrera ditt medlemskap, till exempel för att kunna fakturera och ta emot betalning för medlemsavgifter.

Vi kommunicerar med dig på den mejladress du har registrerad hos oss på Vision. Vi rekommenderar dig att inte ha en mejladress till din arbetsgivare registrerad hos oss utan en privat. Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på mina sidor på vision.se.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I samband med att du anmäler dig som medlem i Vision och lämnar dina personuppgifter via medlemsanmälan godkänner du att vi har rätt att behandla dina personuppgifter.

Vision arbetar för att hålla dina adressuppgifter uppdaterade och använder därför en tjänst som baserar sig på Skatteverkets folkbokföringsregister. Som medlem ger du oss också information om dig själv när du använder någon av Visions tjänster eller när du själv kontaktar oss.

Vi kan få uppgifter från arbetsgivare för att undersöka representativiteten och erbjuda medlemskap i Vision.

Vi kan också få information om din inkomst via förtroendevalda som genomfört en lönerevision. Dessa uppgifter kommer då i grunden från din arbetsgivare.

Om du avbryter din medlemsansökan

Om du påbörjat en medlemsansökan genom att fylla i dina personuppgifter och klickat på knappen "Gå vidare" men inte slutfört alla steg av din ansökan, finns dina uppgifter kvar i vårt system en kortare tid. Dessa uppgifter hanteras inte för de ändamål som beskrivs ovan utan för att vi vid behov ska kunna kontakta dig för att klargöra om din avsikt är att bli medlem eller inte. Har du fyllt i dina uppgifter men inte klickat på knappen "Gå vidare" vid första steget, sparas inte dina uppgifter.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas av anställda på Vision eller förtroendevalda utsedda av Visions avdelningar eller klubbar. Detta för att ingen obehörig behandling ska ske. Personuppgifterna behandlas i säkra system för att undvika obehörig åtkomst. Vi strävar alltid efter att behandla personinformationen inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå.

Vi skickar vidare dina personuppgifter till de försäkringsbolag som vi samarbetar med för att kunna erbjuda dig förmånliga försäkringar. Du blir automatiskt ansluten till personförsäkringar som du själv kan avsluta inom tre månader utan att behöva betala något. Försäkringen kommer att betalas via löneavdrag om du inte meddelat annat. Du kommer också bli erbjuden en frivillig hemförsäkring och snart också en frivillg juristförsäkring. Inkomstförsäkring ingår automatiskt i medlemskapet.

I vissa fall skickar vi dina uppgifter vidare till en annan part. Det kan till exempel gälla för att uppdatera vårt adressregister, för att kunna erbjuda dig medlemsförmåner eller för att du ska kunna logga in på vår hemsida. Vi ställer då krav på dessa parter att de ska uppfylla säkerhetskraven som regleras i gällande lagstiftning.

Vision delar uppgifter med tryckeri och postleverantörer för att till exempel kunna skicka ut medlemstidningen och med arbetsgivare i det fall det regleras av kollektivavtal eller det efterfrågas i samband med tvist eller löneöversyn. Dina personuppgifter kan också lagras eller delas med samarbetspartners som hanterar eller ger support till vår IT-miljö till exempel vårt medlemssystem eller vår hemsida. Vi kan också dela uppgifter med andra myndigheter som exempelvis SCB och Skatteverket om det regleras av annan lagstiftning.

Om du väljer att använda någon av Visions tjänster eller gå någon av våra utbildningar så ber vi dig att läsa vad det är du godkänner i samband med detta. Information finns på anmälningssidan och om kursen/konferensen innebär en övernattning behöver vi exempelvis kunna skicka ditt namn till anläggningen för att kunna erbjuda ett rum.
Vision kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.

Kan jag vara medlem i Vision trots att jag har skyddad identitet?

Att vara registrerad med skyddad identitet påverkar dig på olika sätt. Vi har ingen adressuppgift till dig utan din post skickas som förmedlingsuppdrag via Skatteverket. Vi har heller ingen möjlighet att skicka e-post till dig. Endast ett fåtal anställda inom Visions kansli kan se och hantera dina personuppgifter.

När du kontaktar Vision kan den som tar emot ditt samtal normalt bara bekräfta att du är medlem, inte se dina personuppgifter.
Din lokala förtroendevalda (de som representerar dig i avdelningen/klubben) kan inte se att du är medlem där. Du kan därför själv välja att meddela att du är medlem, vilket de kan verifiera genom att söka på ditt medlemsnummer. Det kan vara av intresse vid löneförhandlingar, anmälningar till årsmöte m.m.

När du anmäler dig till en utbildning hos Vision kommer vi inte att se ditt namn. Vi vill i dessa fall att du kontaktar den som är ansvarig för kursen för att meddela hur du önskar att vi ska hantera dina personuppgifter under utbildningen.

Efter avslutat medlemskap

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla dina personuppgifter i ett år eller i vissa fall längre tid om det skulle behövas utifrån preskriptionstid på ärenden som vi drivit för din räkning. Detta för att vi ska kunna fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört eller för att vi ska kunna hantera betalning eller återbetalning av medlemsavgifter. Vi vill också kunna informera dig om förändringar i ditt före detta medlemskap och kunna erbjuda dig ett förnyat medlemskap i Vision. Vid avslutat medlemskap sparas dessutom vissa uppgifter som vi behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.

Dina rättigheter som medlem

Om du som medlem upptäcker att vi har fel information om dig så har du rätt att få dessa uppgifter rättade. Bästa sättet är att du via mina sidor på vision.se kontrollerar vad vi har för information om dig och att du där själv rättar dina uppgifter. Du kan också meddela oss om det finns några felaktigheter genom att mejla till medlem@vision.se.

Du som medlem har enligt lag rätt att enligt portabilitetsprincipen rätt att få ut en fil i textformat att kunna flytta med dig över de personuppgifter du själv lämnat till oss till annan organisation. I grunden handlar det om att du som medlem fyllt i uppgifter i din medlemsanmälan och du kan hos Vision begära att få ut samma uppgifter i enkelt format för att kunna lämna till annan part. Begäran om detta ska lämnas till medlem@vision.se.
Som medlem har du rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag med de uppgifter vi har på dig som medlem. En sådan förfrågan ska lämnas till medlem@vision.se.

Om du valt att avsluta medlemskapet hos Vision så har du enligt rätten att bli glömd rätt att höra av dig och be oss radera alla dina personuppgifter om det inte av annan lagstiftning krävs att vi sparar dem (exempelvis bokföringslagen). Detta hanteras i så fall genom ett avtal med Vision där villkoren för raderingen regleras. För att använda dig av denna möjlighet kontaktar du vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@tco.se.

Om du har frågor

Vision som organisation (org nr 802001-8019) är personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud som har som ansvar att se till att vi följer gällande lagstiftning över personuppgiftsbehandlingar. Visions dataskyddsombud heter Therése Alsing och Henrik Björnklint. Du når dem via e-post: dataskyddsombud@tco.se

Som tillsynsmyndighet så ansvarar Datainspektionen för att organisationer i Sverige följer gällande lagstiftning. Om du anser att Vision inte uppfyller lagkraven kan du anmäla detta till dem. Mer info finns på datainspektionen.se.

Visions policy för utskick

Vision vill skicka information till dig så att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det som ingår i ditt medlemskap är att Vision tar tillvara på medlemmarnas intresse på bästa sätt. Därför vill vi skicka information till dig om löner och avtal, nyheter på arbetsmarknaden och din bransch, utbildningar och annat som bidrar till att vi tillsammans kan öka i facklig styrka. Du väljer vilka utskick du vill ha genom att logga in på Mina sidor. Om du inte hanterar dina prenumerationer så kommer du få alla våra utskick.

Hantera prenumerationer på Mina sidor

Information från din lokala klubb/avdelning kan du inte tacka nej till. Ta kontakt med din klubb/avdelning om du har frågor om dessa nyhetsbrev.

Kontakta din klubb/avdelning

Du kan inte heller tacka nej till facklig information som berör dig som medlem exempelvis lagar, avtal och annan viktig samhällsinformation samt betalningsinformation.

Läs mer om Visions uppgifter och uppdrag i våra stadgar.

Nyheter

Till arkivet

888 nya medlemmar under januari

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar under sommaren kl 9-17. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb