Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Arbetsvillkor för tolkar

Tolkning kan ske fysiskt eller via distans, tolkning ska möjliggöra kommunikation mellan olika parter och tolkar ska ha goda förutsättningar för att utöva sitt yrke.

Visions förslag till åtgärder

Enligt svaren på den enkätundersökning som gjorts för yrkesgrupperna finns det stora brister i tolkarnas arbetsvillkor. Vision ser att tolkarna behöver följande sex förutsättningar för en bättre och tryggare arbetsmiljö.

Rätt till betald förberedelse

Möjlighet till förberedelser inför ett tolkuppdrag ger bättre kvalitet i tolkningen. Det skapar trygghet och förförståelse inför uppdraget.

Bra ledarskap

Ett gott ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för en verksamhet med hög kvalitet och effektivitet. Tolkar behöver chefer som har möjlighet till att leda, stödja och återkoppla till dem.

Fungerande teknik

Mycket tolkning utförs genom bildtelefoni. Teknikstrul hör till vardagen idag.

Bra ergonomiska förutsättningar

Ergonomin i studion måste också förbättras. Kortare arbetspass och mikropauser måste införas.

Upphandlingar som säkerställer god kvalitet

Det är viktiga i en upphandling är att trygga kvaliteten på tjänsten som ska utföras. Därför måste upphandlande enheter efterfråga kvalificerade tolkar med rätt kompetens och ersätta dem med rimliga arvoden. Lön och status på yrket måste höjas. Rättsäkerheten och hög kvalitet på tolktjänsterna är viktigt ur ett samhällsperspektiv där tillgänglighet och delaktighet är en demokratifråga.

Nolltolerans mot hot och våld

En gemensam nämnare för de yrken där hot och våld förekommer ofta är att människor är i beroendeställning till yrkesutövaren. När någon har blivit utsatt för våld eller hot om våld är det av största vikt att det tas på allvar av alla, chef såsom kollegor. Det ska finnas rutiner på arbetsplatsen som är väl kommunicerade och anpassade efter arbetsplatsens behov och arbetets karaktär. Omvärlden liksom arbetsplatsen och själva arbetet förändras över tiden, vilket gör att det förebyggande arbetet liksom rutiner för vad man gör när tillbud sker måste ses över regelbundet. Det ansvarar chefen för, men hela arbetsplatsen ska involveras i arbetet. Det ska finnas handlingsplaner, riskbedömningar och alla tillbud ska följas upp.

Definitioner

Målgrupp

här menas döva, vuxendöva, hörselskadade och personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning samt hörande.

Tolk

här menas teckenspråks- och dövblindtolk och/eller skriv- och TSStolk.

Tolkning

Vision är fackförbundet för dig som studerar till tolk eller jobbar med tolkning, antingen som anställd i kommun eller region eller som uppdragstagare. Är du till exempel språk- teckenspråks- eller dövblindtolk ska du vara med i Vision.

Läs mer

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar