Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare inom tolkning.

Arbetsvillkor för tolkar

Tolkar ska ha goda förutsättningar för att utöva sitt yrke. Vision ser att tolkarna behöver följande sex förutsättningar för en bättre och tryggare arbetsmiljö.

Med tolk menas här teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk eller TSS-tolk.

Målgruppen för tolkningen kan vara döva, vuxendöva, hörselskadade och personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller hörande.

Rätt till betald förberedelse

Möjlighet att förbereda sig inför ett tolkuppdrag ger bättre kvalitet i tolkningen. Det skapar trygghet och förförståelse inför uppdraget.

Bra ledarskap

Ett gott ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för att en verksamhet ska hålla hög kvalitet och vara effektiv. Som tolk behöver du en chef som har möjlighet till att leda, stödja och återkoppla till dig.

Fungerande teknik

Mycket tolkning utförs genom bildtelefoni. Teknikstrul hör till vardagen i dag men kan bli ett arbetsmiljöproblem.

Digital arbetsmiljö

Bra ergonomiska förutsättningar

Ergonomin i studion där du tolkar måste förbättras. Kortare arbetspass och mikropauser måste införas.

Fysisk arbetsmiljö

Upphandlingar som säkerställer god kvalitet

I upphandling av tolkningsuppdrag är det viktigt att trygga kvaliteten på tjänsten som ska utföras. Därför måste upphandlande enheter efterfråga kvalificerade tolkar med rätt kompetens och betala rimliga arvoden i ersättning.

Lön och status på yrket tolk måste höjas. Rättssäkerheten och hög kvalitet på tolktjänsterna är viktigt ur ett samhälls­perspektiv, där tillgänglighet och delaktighet är en demokratifråga.

Nolltolerans mot hot och våld

En gemensam nämnare för yrken där hot och våld ofta förekommer är att människor är i beroendeställning till yrkesutövaren. När någon har blivit utsatt för våld eller hot om våld är det viktigt att det tas på allvar av alla, såväl chef som kollegor.

Det ska finnas rutiner på arbetsplatsen som är väl kommunicerade och anpassade efter arbetsplatsens behov och arbetets karaktär. Omvärlden, arbetsplatsen och själva arbetet förändras över tid, vilket gör att rutiner och det förebyggande arbetet måste ses över regelbundet.

Chefen är ansvarig för detta, men hela arbetsplatsen ska bli involverade i arbetet. Det ska finnas handlingsplaner, riskbedömningar och alla tillbud ska följas upp.

Hot och våld i arbetslivet

Tolkning

Vision är fackförbundet för dig som studerar till tolk eller jobbar med tolkning, antingen som anställd i kommun eller region eller som uppdragstagare. Är du till exempel språk- teckenspråks- eller dövblindtolk ska du vara med i Vision.

Tolkning

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss