• Christina Wahlström, Sanel Suskic och Jonas Erlandsson kan bli Årets skyddsombud 2023.

Årets Skyddsombud

Finalister: De kan bli Årets skyddsombud 2023

2 oktober 2023

Här är de tre finalisterna till utmärkelsen Årets skyddsombud, som utses av Tidningen Vision. Vinnaren kommer koras på Skyddsombudens dag den 25:e oktober.

Uppdatering 25 oktober: Nu är det klart vem som vann priset Årets skyddsombud 2023. Grattis säger vi till Jonas Erlandsson. Läs en artikel här.

Christina Wahlström_tumnagel.jpg

Christina Wahlström, skyddsombud Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun. Arbetar även som utvecklare på samma förvaltning. 

 Hur kom det sig att du blev skyddsombud? 

– Jag fick frågan om jag ville bli skyddsombud när jag kom till Enköpings kommun som nyanställd i mars förra året. Jag tackade ja för att jag tycker att det är lärorikt och spännande att vara skyddsombud.  

 Vad är det viktigaste du gjort som skyddsombud? 

– Vi fick signaler om att de omkring 25 biståndshandläggarna på vård- och omsorgsförvaltningen hade en mycket hög arbetsbelastning. Därför gjorde vi en enkät bland dem för att få en bild av situationen. De fick svara anonymt på frågor om arbetsmiljön. Svaren sammanställdes senare i en rapport som överlämnades till arbetsgivaren. Den visade att de haft en ohållbar arbetsbelastning under en längre tid. Resultatet blev att arbetsgivaren beslutade att anställa två biståndshandläggare till.

 Vilka saker i arbetsmiljön ser du som de största utmaningarna för framtiden? 

– Socialtjänsten är hårt belastad, ärendemängden växer. Det är därför viktigt att följa utvecklingen och att våga prova nya vägar framåt för att få bukt med den ökade arbetsbelastningen. Går det inte att få till med personella resurser måste andra lösningar användas, exempelvis förändrade arbetssätt.


Sanel_tumnagel.jpgSanel Suskic, huvudskyddsombud Malmö stad. Tjänstledig från jobbet som sektionschef för skolrestaurangen i Malmö stad, där han ansvarar för ett antal skolkök och personalen som bemannar dem. 

 Hur kom det sig att du blev skyddsombud?

– När jag var nyanställd i Malmö stad och gick introduktionsutbildningen för chefer tyckte jag att informationen om det systematiska arbetsmiljöarbetet var långt ifrån tillräcklig. Därför gick jag fler kurser som jag hittade på egen hand. När jag gått dem tyckte mina chefskolleger att jag borde bli deras skyddsombud. På den vägen är det. 

 Vad är det viktigaste du gjort som huvudskyddsombud? 

– Under det senaste året har staden genomgått stora neddragningar och arbetet effektiviserats. I min roll som skyddsombud har jag varit noga med att ifrågasätta om dessa effektiviseringar verkligen gör att arbetet flyter på bättre. Att ta bort en administrativ tjänst gör ju inte att de administrativa arbetsuppgifterna försvinner. De smetas istället ut på alla anställda - som då får en tyngre arbetsbörda. 

 Vilka saker i arbetsmiljön ser du som de största utmaningarna för framtiden? 

– På de arbetsplatser där det saknas skyddsombud blir ofta arbetsmiljön sämre. Så att hitta fler skyddsombud är den största! Alla förtjänar att ha en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. När man sedan en dag går i pension ska man inte vara helt slutkörd utan må bra. 


Jonas_tumnagel.jpgJonas Erlandsson, Skyddsombud på Ludvikahem och Ludvika Kommunfastigheter. Arbetar som systemansvarig.

Hur kom det sig att du blev skyddsombud?

– Jag tyckte att det kändes spännande och intressant att jobba med arbetsmiljöfrågor. Tidigare har jag varit egen-företagare, att vara anställd är nytt för mig och jag ville gärna ta chansen att lära mig mer om arbetsmiljö.

Vad är det viktigaste du gjort som skyddsombud?

– Jag har varit involverad i en process kring dålig arbetsmiljö och stress inom bolaget. Jag känner mig stolt över att jag har kunnat driva på för en bättre arbetsmiljö. Många har kommit fram och tackat mig för det. Det känns bra att ha kunnat göra skillnad. Till exempel har personer som tidigare varit sjukskrivna nu kommit tillbaka.

Vilka saker i arbetsmiljön ser du som de största utmaningarna för framtiden?

– Framför allt stressen. Den ökar på grund av en kombination av digitaliseringen och allt fler myndighetskrav. Kraven på dokumentation blir fler, vilket skapar en rädsla för att göra fel. Dessutom flyter arbete och fritid alltmer ihop. Då hinner man aldrig släppa jobbet och vila. Därför gäller det att vi skyddsombud är med och följer upp och för en dialog kring det med arbetsgivaren.


Förra årets utsågs Zübeyde Arslanerkekoglu till Årets skyddsombud 2022. Läs om henne här: Hon är Årets skyddsombud 2022

Zubeyde_Arslanerkegoglu-bild i text2.jpg


Relaterade artiklar