• Landets kommuner har mycket kvar att göra när det gäller att förbereda sig för extremväder.

Miljö

80 procent av kommunerna saknar plan mot skyfall

13 oktober 2023

Det är stor skillnad i hur långt kommunerna kommit med sin klimatanpassning. Bara en av fem har en skyfallsplan. Norrköping har kommit längst.

Den blöta svenska sommaren har gjort det tydligt hur sårbara landets kommuner är för kraftiga regn och jordskred. Det är till exempel bara 20 procent som har en plan för hur man ska hantera skyfall.

→ Läs vårt reportage om hur Åre hanterade ovädret Hans

Det visar rapporten Klimatanpassning 2023 från IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk försäkring. För sjätte året i rad rankar man kommunerna efter hur mycket de har förberett sig för extrema väderhändelser.

Samarbetar med SMHI

I år hamnar Norrköping i topp med maximala 33 poäng.
Det beror framförallt på tre faktorer, enligt Merja Willman, ansvarig för klimatanpassningsarbetet i kommunen.

Alt-textMerja Willman

– Politiken har fattat långsiktiga beslut. Vi samarbetar över förvaltnings- och bolagsgränserna och har successivt byggt på vår kunskapsbank om vad klimatanpassning innebär för olika verksamheter, till exempel hur värme påverkar sårbara grupper i förskola och äldreomsorg. Vi samarbetar också med forskare vid Linköpings universitet och SMHI, säger hon.

Norrköping har bland annat gjort karteringar och vet var lågpunkter och varma platser finns. Förra året nyinvigde man Vilbergsparken, en stor park där dagvatten samlas när rören i backen inte räcker till.

Staten måste kliva in

Merja Willman anser att staten behöver ta ett större ansvar för stöd till kommunernas klimatanpassningsarbete. I dag finns ingen nationell strategi.

– Det finns jättemycket att göra i hela Sverige. Om vi jobbade mer kunskapsöverbryggande skulle inte alla behöva uppfinna hjulen på nytt, säger hon.

53 kommuner har fått under tio poäng i undersökningen vilket, enligt IVL, innebär att de knappt har påbörjat sitt klimatanpassningsarbete.

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar