• Många tandsköterskor har det så stressigt att de jobbar på lunchen, konstaterar Fia Karlsson, ordförande för Vision Region Uppsala.

Arbetstid

Tandsköterskor jobbar gratis på lunchen

22 augusti 2023

Tandsköterskor i Region Uppsala hinner inte ta 30 minuter lunch, visar fackets enkät. ”De borde få betalt för övertid”, säger Fia Karlsson, ordförande i Vision Region Uppsala.

Många av landets tandsköterskor har en stressig arbetssituation. Fia Karlsson, ordförande Vision Region Uppsala, säger att Folktandvården har ”ett sjukt patienttryck”.

– Det är en jätteansträngd situation. Man trycker in mer och mer i tidböckerna. Tandsköterskorna säger att de har svårt att ta sina raster.

Varannan får inte 30 minuters lunch

Eftersom tandsköterskorna i Region Uppsala signalerat att situationen blivit alltmer ansträngd bestämde sig Vision för att skicka ut en enkät.

Den har besvarats av 90 av totalt 170 tandsköterskor som är medlemmar i förbundet och innehöll frågor om övertid och lunchraster.

Enkäten visar att väldigt många tandsköterskor inte har möjlighet att sluta sina arbetspass enligt schemat. 43 procent har svarat att de inte hade möjlighet att ta 30 minuters lunch.

– Ytterligare ett problem är att många tandsköterskor inte registrerar lunchen i vårt flextidssystem Kom & Gå. Vissa chefer säger ”ni ska inte stämpla ut vid lunch”. Det innebär att full tid dras ändå, fastän de inte hinner ta 30 minuter. Det är oacceptabelt, våra medlemmar tappar övertidsersättning som de har rätt till, säger Fia Karlsson.

"Tandvården behöver tänka till"

Enligt Fia Karlsson fungerar det bättre på vissa av regionens 25 kliniker och sämre på andra.

– Man jobbar inte enhetligt inom förvaltningen. Tandvården behöver tänka till kring lunch och raster och säkerställa att medarbetarna får det.

Vision Region Uppsala för nu en dialog med arbetsgivaren.

– Tandsköterskorna är väldigt lojala, men nu säger de: ”Det här går inte. Vi har kommit till vägs ände”. De får mer och mer att göra men det syns inte i lönekuvertet, säger Fia Karlsson.

→Varannan tandsköterska vill byta jobb– här är orsakerna

Editionsbanner_tandvård.jpg


Relaterade artiklar