• Rumi Uygul är tandsköterska och fackligt förtroendevald för Vision och har i många år varit pådrivande i frågan.

Lön och villkor

Specialisttandsköterska - nu är den nya titeln på plats

7 augusti 2023

Tandsköterskor i Folktandvården Region Jönköpings län får snart chansen att bli specialisttandsköterskor. En ny titel som kommer väga tyngre när lönen ska sättas.

Nyligen har ledningen för Folktandvården Region Jönköpings län beslutat att införa titeln specialisttandsköterska. För att kunna kalla sig specialisttandsköterska måste man antingen få sina kunskaper bedömda efter uppsatta mål eller så måste man delta i en två år lång utbildning som regionen erbjuder på deltid. Den som vill gå utbildningen behåller sin heltidslön under tiden.

– Vi vill erbjuda en karriärväg för dem som är intresserade av det. Vi gör det här för att behålla de tandsköterskor vi har och för att locka nya att börja hos oss, säger Mikaela Strandberg, HR-ansvarig, Folktandvården Region Jönköpings län.

Ny lön efter utbildningen

Först ut blir specialisttandsköterskor inom odontologisk radiologi, men tanken är att regionen framöver även ska erbjuda utbildningar inom fler specialiteter (pedodonti, bettfysiologi, käkkirurgi, protetik och paradotologi). Alla tandsköterskor kommer ges samma möjlighet till vidareutbildning. En individuell ny lönesättning ska hållas efter att varje individ avslutat utbildningen.

→Hon driver på för skyddad yrkestitel

Det här är något som Rumi Uygul, tandsköterska och förtroendevald för Vision, drivit under sju års tid.

– Det är idag brist på personal inom tandvården och det här är ett sätt att attrahera personal. Samtidigt finns ett intresse hos tandsköterskor att fördjupa sin kunskap och att kunna påverka sin löneutveckling mer, säger Rumi Uygul, ledamot i Vision Region Jönköping.

Hoppas att det införs överallt

Rumi Uygul hoppas att det här bara är början.

– Ja, det borde vara så här i alla regioner. Jag hoppas att det införs över hela landet.

Satsningen på röntgentandsköterskor kommer utvärderas under vintern och därefter kommer regionen fatta beslut om de ska gå vidare och erbjuda utbildningar för flera av specialistinriktningarna.

Editionsbanner_tandvård.jpg


Relaterade artiklar