• Amanda Ek, Neta Meholli och Jessica Samuelsson har fått en bra start i sin lönekarriär.

Arbetsmarknad

Här tjänar alla på höga startlöner

30 maj 2023

I Kungälv får unga socialsekreterare tusentals kronor mer i lön än snittet för jämnåriga kolleger i landet. Vision använder de nyutexades löner för att höja de mer erfarnas.

En 27-åring som tjänar 37 000 kronor. En 26-åring som tjänar 36 000. Och så en 22-åring som tjänar 38 000. Amanda Ek, Jessica Samuelsson och Neta Meholli tjänar klart bättre än många andra socialsekreterare som nyligen kommit in på arbetsmarknaden.

Det visar Tidningen Visions granskning av startlöner, som ibland också kallas för förstalöner eller ingångslöner. 

– Det blev inte så mycket av en förhandling, för min chef erbjöd mig den lönen jag har, och eftersom jag hade tänkt en tusenlapp mindre så blev jag positivt överraskad. Så här i efterhand kanske jag borde ha förhandlat upp lönen mer, men jag blev lite chockad just då, säger Amanda Ek, som har jobbat på sin tjänst i 1,5 år.


Läs övriga artiklar i granskningen

→ Granskning: Därför är din första lön viktig
→ EU:s minimilöner skapar oro
→ Ingångslön, startlön, lön på första jobbet – lista med 21 yrken


 

Pushades av vänner för att få högre lön

Hennes lön på 37 000 kronor är inte justerad för 2023, och samma gäller för Jessica Samuelsson, som har jobbat lika länge och tjänar 36 000 kronor. Men till skillnad från Amanda Ek fick hon kämpa för att få upp sin lön.

– Jag begärde 37 000, men min chef menade att jag hade för lite erfarenhet och ville ge mig en lön på 34 500 kronor. Jag pushades väldigt mycket av vänner som har ungefär lika mycket erfarenhet och tjänade mer när de fick jobb på socialtjänsten i andra kommuner. Så mitt motargument för att få upp min lön var att kompetens inte alltid speglar erfarenhet. Jag vet att jag presterar på en hög nivå och jag ville få betalt för det arbetet.

Inom kort kommer hon att byta tjänst och börja arbeta som enhetschef i Göteborg. Hennes lön som socialsekreterare använde hon för att beräkna vad hon bör ligga på som enhetschef.

Yngst tjänar mest

Nyanställde Neta Meholli, är yngst i sällskapet, men tjänar också högst, åtminstone innan de övriga kollegerna fått sina löner för 2023. Hon har i dag en lön på 38 000 kronor och kommer inte omfattas av revisionen i år. 

– Jag visste en del om löneläget här när jag började som praktikant och sedan gick vidare som timvikarie. Så när jag fick min lön var det ingen hård förhandling. Jag sa vad jag ville ha och fick också det.

Hon säger att hon inte har hört något negativt när andra får reda på hennes lön, men märker ändå att somliga kan reagera.

→ Lön för socialsekreterare i Sverige – hela listan 

Alt-textFackordförande Ulf Liljeros försöker få medlemmar med längre erfarenhet att se positivt på nya kollegors höga löner.

Facket: Hög startlön kan höja andra som släpat efter

Ulf Liljeros, fackordförande i Vision, förtydligar att det inte är inom den egna enheten som ögonbrynen höjs.

– I revisionssammanhang när man tittar på löner tillsammans med andra enheter så kan jag få höra lite reaktioner, säger han.

Men, han är tydligt med att man som medarbetare bör vara positiv till att unga kommer in med en hög lön.

– För oss som jobbar fackligt blir deras löner ett verktyg för oss i revisionstider för att höja lönerna för de som släpat efter. Det blir väldigt tydligt för arbetsgivaren när vi kan peka på en medlems första lön och argumentera för varför någon som har jobbat i tio år borde ha högre, säger Ulf Liljeros.

Generellt höga löner i Kungälv

Samtidigt, påpekar han, har Kungälvs kommun generellt sett höga löner, i och med att konkurrensen om arbetskraften med omkringliggande kommuner är hög.

– För socialsekreterare som jobbar med biståndsbedömning kan det skilja ungefär 10 000 kronor mellan Kungälv och kommuner längre norrut i Sverige.

Ulf Liljeros ser en kombination av insatser som har lett till att Kungälv sticker ut lönemässigt.

– Vision och andra förbund har samarbetat för att se till att våra yrkesgrupper ska viktas på rätt sätt. Vi haft också haft chefer inom bistånd som har sett vikten av höga löner eftersom det är svårt att få tag på socialsekreterare i dag. Men framför allt har nya medarbetare ställt krav innan de börjat. Så det är en symbios mellan arbetsgivare, arbetstagare och facken som lett till att vi ligger högre än andra kommuner.

Facket: Yngre talar mer öppet om löner

Att prata öppet om lön menar han är en generationsfråga.

– I min generation är det lite fult att tjäna pengar, medan yngre är lite mer amerikaniserade och tycker inte det är något att skämmas för.

De unga socialsekreterarna håller med.

– Jag upplever att vi har ett öppet klimat när vi pratar om löner, varför vi ska kräva mer och att vi värdesätter vårt arbete och borde ligga högre, säger Jessica Samuelsson.


Relaterade artiklar