• Socialsekreterarna Amanda Ek, Neta Meholli och Jessica Samuelsson i Kungälv har löner på mellan 36 000 och 38 000 kronor. Det beror bland annat på att konkurrensen om arbetskraften är stor med intilliggande kommuner.

Lön och villkor

Granskning: Därför är din första lön viktig

30 maj 2023

Din första lön kommer att vara med dig länge – vanligtvis tills du byter arbetsgivare. Tidningen Vision har ­granskat vad du kan kräva som nyutexad.

Startlön, ingångslön, förstalön lägstalön, minimi­lön – omdiskuterat barn har många namn.

Den lön man får när man börjar sin yrkeskarriär är viktig eftersom den är utgångspunkten för kommande löneutveckling – särskilt om man blir kvar hos samma arbetsgivare.


Läs övriga artiklar i granskningen

→ Ingångslön, startlön, lön på första jobbet – lista med 21 yrken
→ Här tjänar alla på höga startlöner
→ EU:s minimilöner skapar oro


 

– Ingångslönen blir basplattan. Även om du kan få extra senare i den årliga lönerevisionen ska det som regel tas från det gemensamma utrymmet. Det gör det svårare att snabbt rätta till om du har kommit in lågt, säger Christian Kjellström, utredare på Medlingsinstitutet.

Byggingenjörer i topp

För att få en bild av vilken lön Visions medlemmar kommer in på har tidningen Vision analyserat SCB:s statistik över medellönerna för 18–29-åringar i 20 vanliga Visionsyrken i kommuner och regioner och församlingspedagoger i Svenska kyrkan. Vi kallar denna lön för ”startlön”.

Högst startlön 2022 hade de unga byggingenjörerna – 37 808 kronor i månaden. De jämnåriga tandsköterskorna tjänade minst av de undersökta yrkesgrupperna – 24 631 kronor. Däremellan hittar vi bland annat socialsekreterarna på 33 419 kronor i månaden i snitt (se grafik).

Startlönen skiljer sig alltså mycket mellan olika titlar. Den påverkas av den historiska värderingen av yrket, jobbets svårighetsgrad, den sökandes utbildning och erfarenhet samt – inte minst – hur lätt eller svårt det är för arbetsgivaren att få tag på folk.

Personalbrist höjer lönen

Alt-textChristian Kjellström

– Är det väldigt stor personalbrist inom ett yrke är det lättare att ställa krav och få en bra lön. Det gäller även den första lönen, säger Christian Kjellström.

Ett exempel på marknadskrafternas påverkan är de unga socialsekreterarna i Kungälv som har löner på cirka 37 000 kronor i månaden (läs om dem här).

Ett annat exempel är att nya medicinska sekreterare på vissa håll kan få högre lön än erfarna kolleger som har jobbat på arbetsplatsen länge.

Lägstalön i 250 avtal

Till skillnad från i många andra EU-länder finns ingen lagstadgad minimilön i Sverige. Däremot har en del branscher avtalat om så kallade lägstalöner för nyanställda. Då finns det en siffra i kollektivavtalet på vad arbetsgivaren minst måste betala den som är ny.

Av Sveriges cirka 700 kollektivavtal innehåller knappt 250 specificerade lägstalöner.

– Det är framför allt LO-facken och, på tjänstemannasidan, Unionen som har detta. Inom akademikerfacken är det ovanligt, säger Christian Kjellström.

Även Visions avtal saknar lägstalöner och därför finns det inte någon siffersatt nivå som arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när personer anställs.

Beror på ideologi

Christian Kjellström på Medlingsinstitutet tror att fackens olika vägval delvis har ideologiska orsaker, förutom att de förstås väljer den modell som de tror lönar sig bäst för de egna medlemmarna.

– Ett skäl till att införa lägstalöner kan vara att ett fackförbund upplever att ingenting positivt skulle hända med lönenivån annars. Till exempel för att personalomsättningen är mycket hög, som i restaurangbranschen.

Man känner att man behöver en siffersatt nivå för att säkra upp så att inte vissa far illa, säger han.

Höga lägstalönenivåer i avtalen kan dock bli en tröskel för svaga grupper som är oetablerade på arbetsmarknaden att få jobb, påpekar han.

Över "fattigdomsgränsen"

60 procent av medianinkomsten i ett land brukar användas som mått på låg ekonomisk standard eller relativ fattigdom. I alla de yrken vi undersökt är Visionsmedlemmarnas startlöner högre än denna ”fattigdomsgräns”, men hur mycket varierar. De unga byggingenjörerna hade 111 procent av medianlönen i Sverige 2021, de unga medicinska sekreterarna och tandsköterskorna 72 respektive 73 procent.

Frågan är om Visions låglönegrupper i kommuner och regioner skulle behöva en lägstalönenivå. Deras startlöner ligger i dag lägre än ingångslönerna i exempelvis lager och e-handeln.

Bedömning kan ändras

Alt-textCarl Eos

– Våra analyser har visat att Visions medlemmar har högre lön än de lägstalöner som idag finns på avtalsområdet och hittills har bedömningen varit att nämnda grupper inte skulle gynnas av kollektivavtalad lägstalön. Detta kan dock förändras, säger Carl Eos, ombudsman och ansvarig för lönepolitiska frågor på Vision.

Att nyexaminerade i vissa fall kan få högre lön än erfarna som har jobbat länge, visar, enligt honom, att arbetsgivaren har misslyckats med att möjliggöra lönekarriärer.

– Det är positivt att personer kommer in på arbetsmarknaden med en bra lön men även de erfarna behöver få högre lön, säger Carl Eos.