• Bismillah Izdari tycker det känns jättebra att bidra till att fler män söker sig till yrket.

Arbetsmarknad

Män ska lockas bli tandsköterskor

21 november 2022

Bismillah Izdari agerar dragplåster för tandsköterskeutbildningen i Region Kronoberg, som jobbar för att fler män ska söka sig till yrket. ”Jag har känt mig välkommen var jag än kommit”, säger han om att vara tandsköterska.

Tandsköterskor är ett av de mest kvinnodominerade ­yrkena i landet. Hela 98 procent utgörs av ­kvinnor (Statistiska centralbyrån 2020). Men Myndigheten för yrkeshögskolan, som utövar tillsyn över alla tandsköterske­utbildningar, har i uppdrag att bryta könssegregationen på arbetsmarknaden, det vill säga att vissa yrken nästan helt domineras av det ena könet.

Vill visa bredden i yrket

Emmeli Uleskog, som är utbildningsledare på tandsköterskeutbildningen i Region Kronoberg, har den senaste tiden arbetat intensivt med att rekrytera fler manliga studenter.

– Vi jobbar med att visa bredden i yrket, att det finns goda möjligheter att välja vad man vill jobba med. Vi lyfter också fram att det går att vidareutbilda sig efter att man gått utbildningen. Just nu har vi tre manliga studerande, så intresset ökar, säger hon.

Gillar att träffa människor

Vägen till framgång har varit att ta hjälp av en manlig tandsköterske­studerande, Bismillah Izdari, som de kunnat ta stöd av för resonera kring vad som är viktigt att lyfta fram i marknadsföringen och vad som är viktigt för att de manliga studenterna inte ska hoppa av utbildningen i förtid. För Bismillah Izdari kom det som en överraskning att alla hans studiekamrater var kvinnor när han första dagen kom till utbildningen.

– Men jag kände mig väldigt välkommen. Det har jag gjort vart jag än har kommit. Det jag gillar med yrket är att träffa så många olika människor. Och att man kan vidareutbilda sig senare om man vill, säger han.

Läs mer: Tips så säkrar du klinikens hygien


Relaterade artiklar