• Carl Eos, ombudsman på Vision, under en presentation i samband med att avtalsrörelsen drog igång i höstas.

Lön och villkor

Vision och Skao blickar framåt efter strejkvarslet

7 november 2022

I våras var det nära att bli strejk för Visions medlemmar i Svenska kyrkan. När nu nya avtalsrörelsen drar igång så är samarbetet mellan parterna trots allt gott.

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, hade svårt att komma överens om nya löne- och omställningsavtal i våras.

Efter många turer kopplades oberoende medlare in för att föra processen framåt. De lämnade ett bud som de trodde att båda parter kunde acceptera, men Skao tackade nej.

Vision la då ett strejkvarsel med flera blockader som berörde anställda inom Svenska kyrkan. Till sist accepterade Skao medlarnas bud och strejkvarslet blåstes av.  

Nya avtal på gång

Nu är det dags att förhandla fram ett nytt löneavtal och villkorsavtal, eftersom det förra var ettårigt.  

Relationen med Skao är god, tycker Carl Eos, ombudsman på Vision.  

Alt-textCarl Eos.

– Vision och arbetsgivaren är medvetna om att konflikter kan bryta ut i förhandlingar. Men jag tyckte alla hanterade det professionellt, och nu ser vi fram emot att få nya avtal med bra villkor för Visions medlemmar, säger han. 

Finns det risk för ännu en rörig avtalsperiod?  

– Såklart är vi påverkade av inflationen i stort. Men förutom det finns inget som tyder på att det ska bli rörigt. Jag hoppas på en lugn och bra avtalsrörelse.  

"Tillhör spelreglerna"

Atl-textCecilia Herm.

Cecilia Herm, förhandlingschef på Skao, säger att vårens konflikt inte kommer påverka förhandlingarna och att relationen med Vision är mycket god.  

– Vi är inte påverkade av konflikten, det tillhör spelreglerna på arbetsmarknaden att man ibland hamnar i konflikt, det löser man och går sedan vidare. Det är inget dramatiskt, säger hon.  

Förhandlingarna drar igång formellt vid årsskiftet då båda parter lämnar sina yrkanden. Gamla avtalen löper ut sista mars nästa år, och då ska förhoppningsvis nya vara på plats.   

Läs mer: Nya kollektivavtal i kyrkan på gång

Läs mer: Här är innehållet i nuvarande avtal


Relaterade artiklar