• Hemställan som Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har skrivit under.

Arbetsmarknad

Här är nya avtalen i Svenska kyrkan

4 maj 2022

Strejken som hotade att bryta ut i Svenska kyrkan för Visions medlemmar har blåsts av. På tisdagen kom parterna överens om ett nytt omställningsavtal med bland annat bättre stöd vid uppsägning.

En strejk närmade sig för Visions medlemmar efter att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, tackat nej till medlarens bud. Men sent på tisdagseftermiddagen accepterade Skao förslaget om ett nytt löneavtal, ett nytt villkorsavtal och ett omställningsavtal som tidigare hade lagts fram. 

– Vi hade ju hoppats att vi skulle nå längre och kunna föra fortsatta samtal med arbetstagarorganisationerna. Men det satt hårt åt och det var inte läge att driva frågan vidare. Frågan om uppsägningstid är viktig för Svenska kyrkans arbetsgivare, eftersom 90 procent har 50 eller färre anställda. Men ibland behövs tid för att man ska landa i saker och ting och när vi tittade på helheten så värderade vi att det var ett bra avtal för Svenska kyrkans arbetsgivare, säger Cecilia Herm. 

Löneavtalet

Alt-textCarl Eos.

För Visions medlemmar innebär det nya löneavtalet att det blir löneökningar på 1, 9 procent i år.

– Löneavtalet är helt oförändrat, alltså samma som det Skao sa upp.  Genom att säga upp löneavtalet ville Skao sätta press på facken för att gå med på kortare uppsägningstider. Men det resulterade i stället i att det blev strejk, säger Carl Eos, ombudsman på Vision.  

Cecilia Herm, förhandlingschef på Skao, menar att arbetsgivarparten ville diskutera frågan om uppsägningstid, men att facken motsatte sig det.

– Vi ville fortsätta diskutera frågan och jag tycker att vi har försökt komma fram till en rimlig avvägning och hitta varandra parterna emellan.

Omställningsavtalet

Omställningsavtalet, som var det som parterna var oeniga kring och ledde till strejkvarsel, liknar nu det som finns på resten av arbetsmarknaden.

I det tidigare omställningsavtalet skulle arbetsgivaren betala 0,3 procent av en anställds årslön till Svenska kyrkans trygghetsråd för att se till att anställda kan få kompetensutveckling vid uppsägning på grund av arbetsbrist. I det nya avtalet gäller 0,4 procent av årslönen.

Alt-textCecilia Herm.

– Det är ett omställningsavtal som både är bra för arbetstagarna, och för arbetsgivarna i många delar. Jag är framför allt nöjd med att vi har fått bort lönetillägget vid omplacering med tjänst med lägre lön. Det är svårt att i dag veta vad kostnaden av omställning blir, om det blir för dyrt får vi ta nya diskussioner, säger Cecilia Herm. 

I omställningsavtalet framgår det också att om den uppsagda personen skulle vara 55 år eller äldre och ha minst 10 års anställningstid kommer personen få längre uppsägningstid. Tidigare avtal gällde den som var 50 år eller äldre och hade en anställningstid på 15 år.

Visionsmedlemmar kommer också få bättre ersättning om de skulle bli uppsagda på grund av arbetsbrist, och den som är mellan 27–62 år kommer kunna få 80 procent av sin lön i studiebidrag.

Villkorsavtalet

I det nya villkorsavtalet finns en nyhet som kommer att gynna medlemmar, berättar Carl Eos.

– De som jobbar på allhelgonadagen kommer få högre ersättning på OB-tillägget. 

Trots konflikten mellan fackförbunden och Skao hoppas Cecilia Herm att relationerna parterna emellan är bra. 

– Jag tänker att alla parter på arbetsmarknaden vet att sådant här kan inträffa, men att vi måste fortsätta jobba för nya avtal och samtal. Skulle det finnas fackliga företrädare som menar att vi nu måste förbättra relationerna är det något vi måste arbeta på och det tänker jag medverka till.

Läs mer: Parterna i kyrkan överens – strejkvarslet avblåst. 


Relaterade artiklar