• Linda Karlsson har skrivit en motion till Visions förbundsmöte där hon pläderar för att Vision ska driva på för att tandsköterska ska bli en skyddad yrkestitel.

Förbundsmöte 2022

Vill skydda titeln tandsköterska

15 augusti 2022

Visions bör som förbund driva på för att tandsköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det kräver elva avdelningar i en motion till förbundsmötet.

Artikeln uppdaterades 3:e oktober.

Linda Karlsson, tandsköterska och ledamot i Visions avdelningsstyrelse i region Värmland, har skrivit en motion till Visions förbundsmöte som kommer att hållas i slutet av september. Hon kräver att Vision centralt ska driva på för att tandsköterska blir en skyddad yrkestitel. Motionen stöds av tio Vision-avdelningsstyrelser inom regionerna, samt av Vision styrelsen i Folktandvården Västmanland.

Läs mer: Tandsköterskor: "Vi vill ha skyddad yrkestitel"

Hoppas på högre lön

Även förbundsstyrelsen tycker att förslagen i motionen är bra och vill att alla ledamöterna på förbundsmötet ska rösta ja till att Vision centralt ska driva frågan om en skyddad yrkestitel för tandsköterskor.

– Att så pass många stöttar motionen visar att frågan är aktuell. Vi vill att Vision jobbar för att höja tandsköterskeyrkets status på ett tydligare sätt.

Bakgrunden är att Svenska Tandsköterskeförbundet lyft frågan om en skyddad yrkestitel efter att ha inspirerats av att undersköterskorna lyckats med att skydda sin. Skälet till att Linda Karlsson vill uppmärksamma frågan just nu är att hon sett att många tandsköterskor lämnar yrket då de tycker att lönen är för låg.

Uskor ångrar sig

–Det är vanligt att undersköterskor pluggar till tandsköterska, men när de sedan inser att lönen är lägre slutar de. De som är ensamstående får det inte att gå ihop.

Att driva på för en skyddad yrkestitel tror Linda Karlsson även kommer att påverka löneutvecklingen.

–Ja, det ger högre status och på lite längre sikt även högre lön.

Nu har Visions förbundsmöte 2022 röstat ja till motionen.

Läs fler artiklar från Visions förbundsmöte här.


Relaterade artiklar