• Marie Udén vill ha en skyddad yrkestitel för tandsköterskor.

Fackligt

Tandsköterskor: ”Vi vill ha skyddad yrkestitel”

21 februari 2022

Nu höjer Svenska tandsköterskebundet tonläget och kräver att yrkestiteln tandsköterska skyddas. Något de menar blivit än mer angeläget då många tandsköterskor utför avancerade arbetsuppgifter som att ge injektioner och lägga fyllningar. Även Vision är positiva till en skyddad yrkestitel.

När det blev klart att undersköterska kommer att bli en skyddad yrkestitel (en titel som endast får användas av en person som utbildats till yrket) från och med nästa år började även representanter för tandsköterskorna att hoppas.

–Vi har skrivit till Socialstyrelsen och socialdepartementet om det här varje år under lång tid. Men nu tänker vi att chansen ökar för oss, säger Marie Udén, Svenska tandsköterskeförbundets ordförande. 

Naminsamling har dragit igång

Därför har hon startat en namninsamling bland medlemmarna där de kräver att även tandskötersketiteln fredas. I dagsläget har över 2 000 namn samlats in. Senare i vår är planen att uppvakta socialministern och visa upp alla namnunderskrifterna. Marie Udén menar det är viktigt för patientsäkerheten och för yrkets status att tandsköterska blir en skyddad yrkestitel. 

–Idag gör tandsköterskor så oerhört många saker på delegering: tar röntgenbilder, ger injektioner, lägger fyllningar och jobbar självständigt med förebyggande arbete. Det är viktigt att den som gör alla de här sakerna har utbildning för det, men så är det inte överallt idag. Det är något som kan leda till att behandlingen blir fel eller till och med skadlig.

"Skyddad titel höjer statusen"  

Även Visions förbundsordförande Veronica Magnusson tycker att en skyddad yrkestitel skulle vara ett bra sätt att höja yrkets status. I en skriftlig kommentar säger hon:

”Tandsköterskors jobb behöver värderas högre både i pengar och arbetsmiljö och om en skyddad titel kan driva på det är det något vi behöver titta på. Samtidigt ser vi att det borde ligga i arbetsgivarens intresse att höja statusen oavsett om yrkestiteln skyddas eller inte. Det är brist på tandsköterskor och bättre villkor, utbildningsvägar och höjda löner borde vara en självklarhet. ”

Läs mer: Medicinska sekreterare motionerar om skyddad titel


Relaterade artiklar