• Tandsköterskor har lägre medellön än undersköterskor i tre regioner.

Lön och villkor

Jämför: Så hög lön har tandsköterskor och undersköterskor

20 juni 2022

Undersköterskor får ofta flera tusen kronor mer i plånboken än tandsköterskor. Den totala inkomsten blir högre tack vare att undersköterskor ofta har ob-tillägg.

Många tandsköterskor har tidigare arbetat som undersköterska. Men att vidareutbilda sig till tandsköterska kan i praktiken innebära en lönesänkning.

Tidningen Vision har begärt ut från lönestatistik från samtliga regioner. I de flesta regioner har tandsköterskorna en högre grundlön än undersköterskor som jobbar på sjukvårds- och specialavdelning. Men ofta handlar det bara om några hundralappar.

Region Sörmland sticker ut: Tandsköterskornas medellön ligger 3400 kronor över undersköterskornas, enligt arbetsgivarens statistik.

I tre regioner – Gävleborg, Skåne och Stockholm – är 2021 års medellöner lägre för tandsköterskor än för undersköterskor. I Region Gävleborg är skillnaden störst – nästan en tusenlapp.

Tittar man på summan på löneavin är undersköterskorna ofta vinnare. Utöver grundlönen (där rikssnittet är drygt 27800 kronor för tandsköterskor och drygt 27100 kronor för undersköterskor) är det vanligt att undersköterskor har rörliga tillägg såsom obekväm arbetstid, ob.

I snitt ligger de rörliga tilläggen på 3500 kronor i månaden för undersköterskor som arbetar på sjukvård- och specialavdelning, enligt Sveriges Kommuner och Regioners statistik från 2021.


Relaterade artiklar