• Marita Marmvik är en av cirka 44 000 medarbetare som premieras av Region Stockholm. Regionen ­lägger 657 miljoner kronor på covidbonusen.

Lön och villkor

I Region Stockholm får alla coronabonus

8 april 2022

Alla medarbetare i Region Stockholm inklusive de regionägda bolagen får 10 000 kronor extra på junilönen, om de har varit anställda sedan 1 juli 2021. Det är ett tack för slitet under pandemin.

Alla medarbetare i Region Stockholm inklusive de regionägda bolagen får 10 000 kronor extra på junilönen, om de har varit anställda sedan
1 juli 2021. Regionledningen motiverar satsningen med att man vill visa uppskattning för personalens insatser under en ”extraordinär” pandemi.

– Vi brukar inte få så mycket av arbetsgivaren men under pandemin har vi fått både julklapp och sommarpresent, och så nu detta. Det känns väldigt kul, säger Marita Marmvik, administratör i centralkassan på Huddinge sjukhus.

Känns rättvist

När hon hörde om bonusen trodde hon att den enbart gällde vårdpersonalen.

– Sedan berättade en kollega att den omfattar oss också. Det känns rättvist och bra. Pandemin har ju påverkat hela regionen.

Där det har fungerat har sjukhusets administratörer fått jobba hemma men Marita Marmvik och hennes kolleger har varit på plats i huvudentrén hela tiden. Utom i januari då covidsmittan vandrade runt i gruppen.

Fyra lediga dagar också

Förutom bonusen får alla som jobbar på regionens sjukhus och vårdinrättningar fyra extra lediga dagar för att återhämta sig.

– Det är också väldigt uppskattat, säger Marita Marmvik.

Av landets 21 regioner ger en del och andra inte. Från 8 000 kronor och tre lediga dagar i Gävleborg till ingenting i Västernorrland.


Relaterade artiklar