• Lönerna inom Svenska kyrkan stod i princip still 2020.

Avtal

Så utvecklades lönerna i Svenska kyrkan 2020

20 augusti 2021

Lönerna inom Svenska kyrkan stod som väntat i princip still 2020. Bland de stora yrkesgrupperna församlingsassistenter, präster och kyrkvaktmästare ökade lönerna bara med ett par hundralappar i snitt.

De små löneförändringarna har sin grund i pandemin och de uppskjutna samtalen om ett nytt kollektivavtal. När Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation slöt ett avtal i december 2020 var ett av villkoren att ingen lönerevision skulle genomföras för detta år.

Anställda fick i stället ett engångsbelopp på 1500 kronor i december och parterna kom överens om att lönerna som sattes 2021 skulle gälla retroaktivt från november 2020.

Men trots att ingen revision genomfördes 2020 visar Svenska kyrkans lönestatistik att snittlönerna ändå rörde något på sig. Förra året höjde församlingspedagoger i Stockholm lönen med i snitt 200 kronor, och i Uppsala och Göteborg höjdes den med 300 kronor.

Arbetsgivarna: Vanligt att byta jobb i vissa yrken 

För församlingsassistenter såg utvecklingen likadan ut och snittlönen för riket låg 300 kronor över snittlönen för 2019. Samma höjning gällde även för ­yrkesgruppen församlingsdiakoner.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation säger i en skriftlig kommentar till Tidningen Vision att det är intressant att det har skett en löneutveckling trots att ingen lönerevision genomfördes förra året.

Deras förklaring till snittlöneökningarna är att det inom vissa yrkesgrupper – bland annat präster – är vanligt att byta jobb och därmed få upp lönen.


Relaterade artiklar