• Annika Holmberg, tandsköterska i Åre, har undertecknat löneuppropet.

Lön och villkor

Nytt upprop bland tandsköterskor – kräver högre lön

12 december 2022

Tandsköterskorna i Region Jämtland Härjedalen har skrivit ett löneupprop till politikerna. De kräver högre ingångslön och mer betalt för att utföra tandläkarnas uppgifter på delegation.

Tandsköterskorna i Region Jämtland Härjedalen får göra allt fler tandläkaruppgifter. En orsak är att det saknas tandläkare. Ändå syns det inte på lönen.

Nu har de fått nog och formulerat ett brev till politiker och ledning, där de bland annat kräver att det ska löna sig att ta på sig tandläkaruppgifter på delegation.

Dessutom vill de att ingångslönen ska höjas – idag är den 22 185 kronor i månaden. 

Kolleger slutar

Uppropet har undertecknats av en majoritet av Folktandvårdens tandsköterskor. En av dem är Annika Holmberg, tandsköterska på Folktandvården i Åre.

– Lönen är ett hån, det har jag tyckt i många år. Jag har kolleger som slutar på grund av lönen, de börjar jobba privat där de får bättre betalt eller går tillbaka till sitt gamla yrke, säger Annika Holmberg.

Det har lett till att Folktandvården i Åre är underbemannade och har tappat kompetens.

– Vi hinner inte med vuxentandvården längre. Hörsammar politikerna inte våra krav på högre lön så har de snart inte så mycket personal kvar. Och det drabbar patienterna i slutändan.

Tandläkarna stöttar

Specialisttandläkarna i Östersund backar upp tandsköterskorna. De har formulerat ett eget brev till regionens ledning, där de skriver: ”Vi ställer oss bakom tandsköterskors löneuppror och stödjer deras kamp för en rättvis lön som återspeglar deras kompetens, yrkeserfarenhet och betydelse för verksamheten.”

Regionstyrelsens ordförande har svarat att han gärna vill ha ett möte med Annika Holmberg och några av de andra initiativtagarna efter julledigheterna.

– Jag tror att detta ska kunna leda till högre löner,  säger hon.

Upprop i andra regioner

Även tandsköterskorna i Region Västerbotten har tidigare gjort löneuppror. Där har protesterna gett resultat. På fyra år har snittlönerna ökat med 14 procent.

Läs om deras lyckade uppror här: Så höjde Västerbottens tandsköterskor sina löner.

Tandsköterskornas löneupprop

  • Löneuppropet har undertecknats av 71 av Folktandvårdens 90 tandsköterskor inom allmäntandvård och specialisttandvård i Region Jämtland Härjedalen.
  • 15 tandsköterskestudenter som har för avsikt att börja jobba i regionen har ställt sig bakom.
  • Även Visions ordförande i Region Jämtland Härjedalen Gunvi Dahlström har skrivit under.
  • Även specialisttandläkare stöttar löneupproret.

Relaterade artiklar