• Eva-Lotta Nilsson är förhandlingschef på Vision.

Avtal

Kraschade förhandlingar i Svenska kyrkan

28 april 2022

Efter två veckor med medling mellan Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation så har nu förhandlingarna kraschat. Vision sa ja till medlarnas bud, men arbetsgivaren säger nej.

Uppdatering 3 maj: Parterna i kyrkan är överens - strejkvarslet avblåst

Förhandlingarna mellan facken och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, kom inte i mål under torsdagskvällen. Medlare kopplades in för drygt två veckor sedan, för att hjälpa parterna att komma överens och få nya avtal på plats – bland annat nya löneavtal och omställningsavtal efter att Skao sa upp dessa vid årsskiftet.  

Arbetsgivaren sa nej till budet

På torsdagen sa Vision ja till det bud som medlarna presenterade, men Skao sa nej.  

Alt-textEva-Lotta Nilsson.– Jag tycker att vi har förhandlat väldigt länge och vi i Vision tycker inte att vi kräver något orimligt. Vi vill ha ett omställningsavtal som liknar resten av arbetsmarknaden. Men arbetsgivaren vill se försämringar i villkoren för att få till omställningsavtalet. Samtalen mellan oss och Skao har varit svåra under lång tid nu, vilket var skälet till att vi begärt medling. Vi tycker att medlarna gav ett väl avvägt bud, och kan inte riktigt förstå varför Skao sa nej, säger Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson.  

Konflikt med start fredag

Kommunal har sedan tidigare varslat om konflikt som börjar gälla på fredagsmorgonen 29 april klockan 9. Konflikten innebär en nyanställnings- och inhyrningsblockad samt övertids- och mertidsblockad. Även strejk utlyses för utvalda arbetstagare på vissa arbetsplatser.  

Nu trappas konflikten som Kommunal aviserat upp och vi måste fundera vad det får för konsekvenser för Visions medlemmar. Jag befarar att konflikten kan bli långvarig för just nu känns relationerna med Skao frostiga. Vi är båda parter på arbetsmarknaden och vi behöver ha en relation för att se till att verksamheterna är igång och att våra medlemmar har rimliga villkor. Samarbetet med Skao har under den här perioden varit svårt och vi har inte lyckats få en gemensam syn i vad som behöver göras, säger Eva-Lotta Nilsson 

Visions medlemmar påverkas

Du som är medlem i Vision kan påverkas av varslet. Du får exempelvis inte utföra det jobb som Kommunals medlemmar inte kan göra och din arbetsgivare får inte beordra dig att utföra det jobbet heller.  

Skao: "Måste ge och ta"

Tidningen Vision har sökt Skao för en kommentar.  Arbetsgivaren hänvisar till ett pressmeddelande som kom på torsdagskvällen.

Atl-textCecilia Herm.

–  I en förhandling måste man ge och ta, men det finns också en gräns för hur dyrt ett avtal får bli. Svenska kyrkans verksamhet finansieras av medlemsavgifter och många församlingar har mycket knappa resurser, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Skao.

 

 

Historik - detta har hänt

2021: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, sa upp flera avtal, bland annat löneavtalet och omställningsavtalet vid årsskiftet. Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om nya avtal har sedan dess gått trögt. Enligt Skao sa man upp omställningsavtalet för att man ville få till ett avtal som bättre matchar den nya lagen om anställningsskydd, las, som väntas träda i kraft senare i år. Omställningsavtalet fortsätter dock att gälla till sista juni i år. 

Skao har tidigare velat kalla in medlare men Vision tackade då nej eftersom man ansåg att det fortfarande fanns utrymme att komma överens.  

1 april 2022: Mötena mellan fackförbunden och arbetsgivaren är långa och intensiva. Löneavtalet gick ut sista mars, men fortsätter att gälla en vecka i taget tills ett nytt avtal är på plats. Planen är att alla ska få ny lön från 1 april, men den kan komma att betalas ut i efterhand.  

8 april 2022: Kommunal varslar om strejk för medlemmar inom Svenska kyrkan. Vision och de andra fackförbunden som förhandlar med Skao har tillsammans begärt att ta in medlare i förhandlingarna med Skao för att man ska komma framåt.  

21 april 2022: Kommunal meddelar att varslet som skulle ha börjat gälla den 22 april nu skjuts upp till 29 april.

28 april 2022: Vision tackar ja till det bud som medlarna presenterar. Men Skao säger nej.

29 april 2022: På eftermiddagen varslar Vision om strejk och nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad för anställda i Svenska kyrkan. Det börjar gälla klockan 07.00 den 11 maj om inte parterna kommer överens. Tidigare under dagen den 29 april har Kommunals konfliktåtgärder börjat gälla. Innebär nyanställnings- och inhyrningsblockad samt övertids- och mertidsblockad. Strejk utlyses för utvalda arbetstagare på vissa arbetsplatser.

3 maj 2022: Vision och Skao är överens. Visions varsel är därmed avblåst och ett nytt löne- och villkorsavtal samt ett omställningsavtal är på plats.

Frågor och svar för dig som jobbar inom Svenska kyrkan och är medlem i Vision:

Vad innebär varsel om strejk?  

Fackförbunden varslar om strejk innan medlemmarna tas ut i strejk. Under den tiden har facken och arbetsgivaren möjlighet att komma överens, och då avbryts strejken. Läs mer här...

Hur vet jag om jag påverkas?  

När fackförbunden varslar om strejk så meddelar de vad det innebär och vilka som omfattas.  

Hur får jag som ska strejka ersättning?

Det är viktigt att dina löneuppgifter i Visions medlemsregister stämmer, eftersom det är den summan som du ersätts med. Konfliktersättningen motsvarar 100 procent av din lön och 14 procent semestersättning. Konfliktersättning är skattefri och eftersom syftet med den inte är att de som tagits ut i konflikt ska gå med vinst drar Vision bort 32 procent, som skulle ha motsvarat skatt.

När senast måste man bli medlem i Vision? Kan man bli medlem efter 11 maj?

För att kunna få konfliktersättning måste du bli medlem innan midnatt 10 maj. Blir du medlem efter det kan du inte få någon ersättning.

Vad händer om jag väljer att gå till jobbet fast jag är varslad med strejk?

Att göra det innebär att du bryter mot strejken och därmed riskerar att förlora ditt medlemskap i ett fackförbund. Att bryta mot strejken innebär också att du inte kan få konfliktersättning och troligtvis inte heller någon lön från arbetsgivaren, eftersom konflikten omfattar arbetsuppgifter som utförs.

Kontakta Vision för mer information.


Relaterade artiklar